Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Recruitment financiële functies

Partner Personeel en Organisatieadvies begeleidt en adviseert uw organisatie bij het recruitment in financiële functies. Wij ervaren in de praktijk dat organisaties vaak een medewerker zoeken die ?iets met financiën doet?. Een boekhouder, een financieel manager en een controller doen allemaal iets met ?financiën?. Maar wanneer u in de vage contouren blijft is er grote kans op teleurstelling tijdens de werving- en selectieprocedure.

Werving en selectie: om welke functies gaat het?

Partner Personeel en Organisatieadvies analyseert samen met u wie u zoekt! Wij hebben ervaring met tal van financieel administratieve functies zoals:

 • Werving en selectie medewerker crediteurenbeheer

  werving en selectie financieel administratief personeel Is uw bedrijf op zoek naar een medewerker crediteurenadministratie? Zoekt u iemand die de crediteurenbetalingen voorbereidt en genereert? Partner Personeel & Organisatieadvies kan u behulpzaam zijn bij de werving en selectie.

  Verantwoordelijkheden

  Een medewerker crediteurenbeheer is doorgaans verantwoordelijk voor het controleren en coderen van alle inkoopfacturen. Vaak moeten ze gescand en verwerkt worden in een administratief systeem. Bovendien moeten betalingen voorbereid en klaargezet worden. Bankafschriften moeten geboekt worden zodat u een goed inzicht houdt in het liquide verloop.

  Taken

  De medewerker crediteurenbeheer is verantwoordelijk voor de boekingen van de inkoopfactuur. Uiteraard ook voor het coderen. Betalingen moeten geaccordeerd worden door de juiste persoon vaak de directie of manager.

  Gewenste attitude en vaardigheden

  Accuratesse staat voorop. U kunt zich geen fouten veroorloven. Maar u mag van uw medewerker crediteurenadministratie ook verwachten dat hij/zij een echte teamplayer is. Betrouwbaarheid is van belang. Immers het gaat over het beheer van uw portemonnee. U mag verwachten dat de medewerker crediteurenbeheer inzichtheeft in de boekingsgangen en goed bekend is met kostenplaatsen en tussenrekeningen. Soms wordt er gewerkt op basis van een projectadministratie. Geordend werken is een must. Maar beheersing van de taal eveneens. Een medewerker crediteurenadministratie moet kunnen rapporteren over het betalingsverloop binnen uw organisatie.

 • Werving en selectie Medewerker Debiteurenbeheer

  Is uw bedrijf op zoek naar een medewerker debiteurenbeheer? Zoekt u ondersteuning bij de werving en selectie van een medewerker met een gezonde dosis motivatie en ambitie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

  Een belangrijke functie

  De medewerker debiteurenbeheer heeft een zeer belangrijke taak binnen het bedrijf. Klanten moeten actief benaderd worden over openstaande vorderingen en het treffen van betalingsregelingen. Maar ook moet het verloop van de debiteurensaldi gevolgd worden en achterstallige betalingen dienen tijdig gesignaleerd te worden.

  Gewenste attitude

  Van een medewerker mag u verwachten dat er een proactieve houding is. Negatieve ontwikkelingen dienen meteen gesignaleerd te worden. Bovendien moet de verslaglegging correct zijn wanneer het gaat over klachten, disputen, gespreksverslagen, risicosignalen en contactinformatie. Een medewerker debiteurenbeheer moet accuraat zijn en doortastend, servicegericht maar ook klantgericht. Natuurlijk is commercieel gevoel ook van belang. Tactvolle communicatie met uw klanten is een vereiste.

  Gewenste vaardigheden

  Afhankelijk van de organisatie wordt vaak verwacht dat de medewerker debiteurenbeheer meerdere talen beheerst. In ieder geval moet schriftelijke correspondentie in de eigen Nederlandse taal goed beheerst worden.

  Contactuele vaardigheden zijn belangrijk voor het onderhouden van contacten met klanten, deurwaarders, advocaten en incassobureaus. Rapporteren aan het management over het betalingsverloop en de facturatie flow is bijzonder belangrijk.

 • Recruitment boekhouder of controller

  Partner Personeel en Organisatieadvies begeleidt en adviseert uw organisatie bij het recruitment in financiële functies zoals de functie van boekhouder of controller. Wij ervaren in de praktijk dat organisaties vaak een medewerker zoeken die ‘iets met financiën doet’. Een boekhouder, een financieel manager en een controller doen allemaal iets met ‘financiën’. Maar wanneer u in de vage contouren blijft is er grote kans op teleurstelling tijdens de werving- en selectieprocedure.

  Zoekt u een controller of een boekhouder?

  Partner Personeel en Organisatieadvies analyseert samen met u wie u zoekt! De praktijkervaring maakt dat wij de valkuilen kennen die bij het recruitment in deze beroepsgroep op de loer liggen. Onduidelijkheid leidt tot een onduidelijke vacature. U bent eigenlijk op zoek naar een controller maar in de vacature noemt u ‘boekhouder’. Gevolg: ‘verkeerde’ reacties. En dat kost onnodig veel tijd.

  De juiste vacaturetekst

  De huidige economische situatie maakt dat er een gering aantal vacatures is. Het aanbod van financieel geschoolde mensen is groot. Gevolg is: veel reacties. De sollicitanten presenteren zich allemaal als ‘geschikt’ voor de functie. Dus u plaatst een vacature voor financieel manager. U krijgt reacties van controllers, financieel managers en boekhouders. Dit lijkt mooi. Maar de financieel manager heeft naast zijn financiële kennis ook andere competenties nodig. Zoals aansturen van mensen, een helikopterview. Een boekhouder is vaak juist meer intern gericht. Ofwel: wees scherp aan de voorkant van het traject!

  Controller, blijf bij je leest …

  Een boekhouder die de taken van de financieel manager in gaat vullen. De financieel manager die denkt dat hij controller is. Ongewilde inbreng buiten de eigen functie kan storend zijn. U dient te anticiperen. De hulp van Partner Personeel en Organisatieadvies is diverse keren ingeroepen nadat bleek dat de geworven controller toch niet aan de eisen bleek te voldoen.

Leidinggevende functies in de financiële sector

Ook met leidinggevende functies hebben wij ervaring zoals:

 • Werving en selectie hoofd administratie of boekhouding

  Wanneer u op zoek bent naar een hoofd administratie of boekhouding kan Partner Personeel en Organisatieadvies u van dienst zijn bij de werving- en selectie. Afhankelijk van de organisatie kan een afdelingshoofd administratie of boekhouding behoren tot het hoger kader of middenkader.

  Hoger kader of middenkader?

  Vaak bepaalt de omvang van de organisatie of de functie van hoofd administratie een middenkaderfunctie is of een functie voor het hoger kader. In sommige gevallen behoort het hoofd boekhouding bij het managementteam of directie. In andere organisaties valt het hoofd administatie onder leiding van de financieel directeur.

  Taken en verantwoordelijkheden

  Tot de taken van het afdelingshoofd behoren doorgaans:

  • zorgdragen voor de  afdelingsbegroting en het uitvoeren, beheren, verbeteren en implementeren van de financiële processen 
  • beheer debiteuren, crediteuren, BTW aangifte, vaste activa, projectadministraties

  In de kleinere organisaties is het hoofd administratie eindverantwoordelijk voor de financiële verslaglegging: jaarverslagen, Verlies & Winstrekening, balans etc.

  Functie-eisen

  Belangrijk is om de functie-eisen goed te formuleren. Naast financieel inzicht en administratieve focus is leidinggevende ervaring doorgaans van belang. In de rol van sparringspartner dient een afdelingshoofd over kennis en ervaring van (financiële) processen te beshcikken.

 • Recruitment financieel manager of directeur

  Partner Personeel & Organistieadvies kan uw organisatie ondersteunen bij de werving en selectie van een financieel manager of directeur. In organisaties is de functie van financieel manager een zeer belangrijke functie.

  Verantwoordelijkheid

  De financieel manager is doorgaans verantwoordelijk voor:

  • de totstandkoming en uitvoering van de jaarlijkse planning- en controlcylcus.
  • de administratieve organisatie
  • interne controle en managementinformatievoorziening
  • signalering ontwikkelingen op maatschappelijk, juridisch en fiscaal gebied
  • processen op financieel terrein
  • rapportages aan directie, managent of bestuur

  Lid van het directie-team of managementteam

  De financieel directeur is meestal lid van het directieteam of managementteam. Zijn/haar inbreng wordt op een pro-actieve wijze verwacht van de andere DT- of MT-leden. De financieel manager is sparring-partner voor de directie.

  Leidinggevende vaardigheden

  Een goede Financieel Directeur heeft niet alleen oog voor cijfers, maar ook voor de mensen in de organisatie. Leidinggevende vaardigheden is een must in deze functie. Vaak wordt de administratieve afdeling aangestuurd en bij verbetertrajecten dienen de medewerkers meegenomen te worden in de verandering.

Antecedenten onderzoek en assessment

Administratief personeel in diverse branches

Partner Personeel & Organisatieadvies heeft ervaring met het werven van financieel admistratief personeel in diverse branches.

Aanpak

De werkwijze bij werving en selectieprocedures in van financieel administratieve functies is specifiek. Wij gebruiken hiervoor de 3-W methodiek: Wat zoekt u? Waar zoekt u? Wie zoekt u?

 

Werving en selectie

werving en selectie financieel administratief personeel

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart