Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

P&O advies op abonnementsbasis

P&O advies op abonnementsbasis biedt veel voordelen. Met het abonnement van Partner Personeel & Organisatieadvies bent u verzekerd van optimale service tegen een vast tarief. Ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatievraagstukken gedurende het jaar op het moment dat u het nodig hebt.

Herkent u zich in de volgende punten:

 • U wilt mensen aannemen maar hoe pakt u dit aan?
 • U wilt werknemers ontslaan en u wilt geen fouten maken?
 • Een zieke werknemer binnen de organisatie? Hoe gaat u hier mee om?
 • U wilt mensen aannemen maar hoe pakt u dit aan?
 • Een zieke werknemer binnen de organisatie? Hoe gaat u hier mee om?
 • Beoordelingsgesprekken opzetten? Wat zijn de stappen?
 • Welke rechten en plichten hebt u in een arbeidsjuridisch proces?
 • U wilt sparren met een deskundige over de inrichten van uw organisatie
 • U wilt weten wat de gevolgen zijn van de nieuwe WWZ?
 • Een strategische personeelsplanning opzetten? Waarom en hoe?
 • Arbeidsdocumenten laten controleren?
 • U wilt een personeelshandboek opstellen of laten controleren?

Wij hebben de expertise in huis om u verder te helpen. Inmiddels jarenlange ervaring in het personeelsvak, waardoor geen vraagstuk ons raar in de oren klinkt!

Deskundig personeelsadvies

Voor wie?

Voor wie is een P&O abonnement bestemd? Voor alle MKB en MKB+ ondernemers.

Is een HRM Abonnement interessant voor u?

Wanneer is een abonnement op onze HRM-diensten voor u interessant?

Een HRM-abonnement is interessant voor u in de volgende situaties:

 • Uw bedrijf beschikt (nog) niet over een afdeling Personeel & Organisatie. De omvang van uw organisatie is zodanig dat u wel P&O-diensten nodig hebt, maar dat u anderzijds te klein bent om volledig een HRM-functionaris in dienst te nemen (te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet).
 • U wilt uw afdeling Personeelszaken verder professionaliseren en u hebt tijdelijk externe expertise nodig.
 • Uw huidige afdeling HR heeft het zo druk dat u tijdelijke aanvulling nodig hebt.
 • Uw bedrijf zit in een sterke groeifase of moet inkrimpen (ook de afdeling P&O).

P en O en HRM abonnement

Voordelen inhuren HRM Adviseur?

Om deze redenen kiest u voor een HRM Adviseur:

Advies HRM

U krijgt een vaste HRM-adviseur als aanspreekpunt, zodat u zich kunt focussen op die activiteiten waar u goed in bent. Bovendien heeft u aanvullende kennis en expertise in huis met actuele vakkennis en een gedegen praktijkervaring. Wij zijn als HRM Adviseur, uw vertrouwenspersoon en strategisch partner op HRM-onderwerpen.

HRM Abonnement afsluiten

Bovendien zijn wij altijd beschikbaar. Hebt u een urgent vraagstuk dan kunt u telefonisch sparren en vraagstukken doornemen. Uiteraard kunnen wij ook bij u langskomen.

Personeelsadvies

Ondernemers verliezen veel tijd en geld aan het onjuist invullen van personeelszaken. Wij kennen de juiste wegen waardoor u geld bespaar tbij zaken als: verzuim, het voorkomen van UWV-sancties, de aanleg van de juiste dossiers bij een ontslagzaak, de juiste werving- en selectieprocedure etc.

Kosten HRM Adviseur

De tarieven die u betaalt zijn aantrekkelijk terwijl u continuïteit hebt voor HRM-diensten met een hoge kwaliteit. U betaalt pas meer wanneer u extra dienstverlening nodig heeft.

HRM Adviseur inhuren

 

Flexibel en 'opmaat'

Maximaal voordeel, zonder vervelende verrassingen achteraf: Bij Partner Personeel & Organisatieadvies heeft u de mogelijkheid een serviceabonnement af te sluiten. Het abonnement voorziet in op maat afgestemde P&O capaciteit op het moment dat u het nodig hebt.

Voor een vast bedrag per maand of per jaar kunt u gebruik maken van onze telefonische / e-mail service en beschikt u over een aantal vooraf overeengekomen advies uren. Met de telefonische / e-mail service krijgt u snel een antwoord op korte en algemene vragen. De advies uren kunt u naar eigen inzicht inzetten voor meer complexe vraagstukken op het gebied van Personeel & Organisatie die op dat moment binnen uw organisatie spelen.

Kortom met ons P&O abonnement bieden wij u een snelle en flexibele oplossing tegen een zeer scherpe prijs.

Dit kunnen wij u doen?

Sluit u bij ons een HRM Abonnement af dan krijgt u ondersteuning bij deze werkzaamheden:

 • Werving en selectie van uw medewerkers.
 • Het opzetten van functie- en taakomschrijvingen c.q. het (door)ontwikkelen van uw organisatiemodel.
 • Begeleiding bij vraagstukken rond ontslag.
 • Begeleiding bij verbetertrajecten indien uw medewerker onvoldoende functioneert.
 • Advies en begeleiding rond ziekteverzuim en de regelgeving daaromtrent (Wet Verbetering Poortwachter).
 • Advies en begeleiding bij reorganisatie.
 • Het opzetten van personeelsdossiers.
 • Invoeren van functioneringsgesprekken c.q. beoordelingsgesprekken (invoeren en ontwikkelen van beoordelingssystematieken).
 • Pntwikkelen en implementeren opleidingsbeleid.
 • (Door)ontwikkelen van HRM-visie inzake instroom, doorstroom en uitstroom.
 • Sparringpartner omtrent organisatievraagstukken c.q. personeelsaangelegenheden.

Abonnementsvormen

Onze abonnementsvormen zijn talrijk. Eigenlijk is het heel simpel. U sluit bij ons een abonnement af voor het aantal uren dat u denkt nodig te hebben. In samenspraak stellen we de voorwaarden op.

P&O Abonnement

 
    Basisabonnement
:  1-12 uur per maand

P&O Abonnement
    Basis Plus: 12-16 uur per maand

P&O Abonnement
    Uitgebreid abonnement: 16-32 uur per maand

P&O Abonnement
    Uitgebreid PLUS: 32-64 uur per maand

P&O Abonnement
     Comfort: 64-96 uur per maand of meer


Hoe gaat het in zijn werk?

Stel u sluit een Basisabonnement af voor de periode van 1 jaar. U beschikt in dat jaar over 144 uur aan adviesuren te verdelen over 12 maanden.

 • Facturering van het jaarbedrag geschiedt in 12 termijnen op de 1e van iedere maand. Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden.
 • Per maand beschikt u over gemiddeld 12 adviesuren. In de praktijk zal blijken of u de ene maand 16 uren nodig heeft en de andere maand 8 uren.
 • Maandelijks ontvangt u een overzicht van de bestede uren en het aantal uren die u binnen het abonnement nog tot uw beschikking heeft.
 • Bij overschrijding van de uren wordt het tarief gehanteerd op uurbasis dat bij uw abonnement hoort. Wanneer u denkt dat u het aantal uren structureel gaat overschrijden kunt u direct opschalen naar een uitgebreider abonnement.
 • Wanneer blijkt dat u de uren van het Basisabonnement niet geheel heeft benut, dan kunt u 10% van de uren meenemen naar een volgend boekjaar. Bijvoorbeeld: bij een basisabonnement kunt u maximaal 14,4 uur meenemen naar een volgend boekjaar.
P&O abonnement

Welk abonnement past het beste bij u?

Wij kunnen vrij snel inschatten welk abonnement het beste bij u past. Hiervoor is een inventarisatiegesprek nodig waarbij wij de Quickscan HRM met u doornemen.

Tussentijdse opzegging

Een abonnement kunt u op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Bij opzegging worden werkelijk bestede uren naar rato verrekend.

Verlenging

Abonnementen worden niet stilzwijgend verlengd. Aan het eind van iedere periode evalueren wij met u onze dienstverlening. Op basis daarvan kunt u kiezen voor verlenging c.q. opschaling van het huidige abonnement.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart