Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Opzetten ziekteverzuimbeleid

Partner Personeel & Organisatieadvies kan uw organisatie ondersteuning binnen het thema ziekteverzuim. Vragen als:

 • Hoe kunt u het ziekteverzuim binnen uw organisatie terugdringen?
 • Wat zijn precies de voorwaarden van de Poortwachterswet?
 • Wat moet u doen als uw medewerker langdurig ziek is?
 • Reïntegreren, hoe werkt dat precies?
 • Hoe legt u een verzuimdossier aan?

Ziekteverzuim MKB

Tal van organisaties binnen het MKB zijn niet voldoende bekend met de wetten en regels rondom het ziekteverzuim. Partner Personeel en Organisatieadvies adviseert u waar nodig: ziekteverzuim MKB.

Opzetten ziekteverzuimbeleid

Onze HRM diensten inzake verzuim

Inzake ziekte en verzuim kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij de volgende zaken:

 • Reïntegratie 1e spoor

  In het kader van de Wet Poortwachter dient de werkgever de zieke medewerker passend werk aan te bieden. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u adviseren bij eerste spoortraject (re-integratie). Het aanbieden van passend werk bij uw huidige werkgever kan nog veel vraagstukken oproepen. Welke werkzaamheden passen precies bij u? Misschien hebt u talent in huis dat u nog niet eerder heeft ontdekt. En wanneer het allemaal écht niet lukt, kan het tweede spoor opgestart worden.

 • Reïntegratie 2e spoor

  Partner Personeel & Organisatie kan u behulpzaam zijn bij de uitvoer van het tweede spoortraject (re-integratie). Wanneer er geen oplossing kan worden gevonden tijdens het eerste spoor re-integratie is de werkgever verplicht het tweede spoor re-integratie te starten. Hierbij behoort de werkgever zich in te spannen om voor de werknemer passend werk te vinden bij een andere werkgever.

 • Opstellen verzuimreglement

  In een verzuimreglement worden alle zaken betreffende ziekmelding, betermelding, controle bij ziekte en richtlijnen betreffende medewerking aan herstel of re-integratie vastgelegd.

 • Verzuimdossier

  Partner Personeel & Organisatie kan u ondersteunen bij het opzetten van het verzuimdossier. Aan welke voorwaarden moet een verzuimdossier voldoen? Wat zijn de eisen?

Opzetten ziekteverzuimbeleid

 • Verzuimbeleid

  Partner Personeel & Organisatie kan uw organisatie helpen door effectief verzuimbeleid te ontwikkelen gericht op verzuimreductie.

 • Wet verbetering Poortwachter

  Partner Personeel & Organisatieadvies levert advies rond de Wet Verbetering Poortwachter en kent de wettelijke regels als geen ander. De Wet verbetering Poortwachter is ingesteld om verzuim terug te dringen. Als werkgever en werknemer hebt u in dat kader verplichtingen. Partner Personeel & Organisatieadvies kent de wetgeving die is opgesteld en waaraan u moet voldoen vanaf de eerste dag van ziekmelding.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart