Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Verzuimreglement

Partner Personeel & Organisatieadvies kan uw organisatie adviseren rond het opstellen van een verzuimreglement. In een verzuimregelement worden alle zaken betreffende ziekmelding, betermelding, controle bij ziekte en richtlijnen betreffende medewerking aan herstel of re-integratie vastgelegd.

Waarom een verzuimprotocol?

  • Een verzuimprotocol schept duidelijkheid voor uw organisatie en voor uw medewerkers. Hoe moet er gehandeld worden bij ziekmelding?
  • Een verzuimreglement geeft u houvast wanneer regels overtreden worden.
  • U voorkomt dat er zaken vergeten worden inzake de verplichtingen van de werkgever rond de Wet Verbetering Poortwachter.
  • U kunt het verzuimreglement gebruiken als leidraad bij het opstellen van een plan van aanpak of een reïntegratieverslag als de ziekte langdurig blijkt te zijn. (lees ook: taken en verplichtingen bij re-integratie)

Reglementen zieke werknemers

Inhoud

In een verzuimprotocol staan zaken over:

  • De wijze van ziekmelden.
  • Tijd van ziekmelden.

Zie ook: hoe gaat u om met ziekmelding van werknemers?

Verzuimprotocol onderdeel Personeelshandboek

Wij adviseren om het verzuimprotocol onderdeel te laten zijn van het personeelshandboek.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart