Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Organisatiestructuur en functieprofielen

Een transparante organisatiestructuur is een goede basis voor het bevorderen van de interne communicatie binnen uw bedrijf. De organisatiestructuur geeft inzicht hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen uw bedrijf geregeld zijn.

Opzetten organisatiestructuur

Het op de juiste wijze neerzetten van uw organisatie is van groot belang voor het goed functioneren van uw medewerkers. Een heldere en transparante organisatiestructuur draagt bij aan de interne communicatie.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De organisatiestructuur geeft inzicht hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen uw bedrijf geregeld zijn. Het geeft helderheid en inzicht aan uzelf en uw medewerkers waardoor het bijdraagt aan de interne communicatie.

Functieprofielen binnen een bedrijf

Functiebeschrijvingen

Een goede functiebeschrijving geeft de inhoud en functie-eisen weer van bestaande en nieuwe functies binnen een bedrijf. Op het moment dat u nieuw personeel gaat werven, is het aan te bevelen om vooraf een functieomschrijving op te stellen, of een bestaand functieprofiel weer actueel te maken.

Met een juiste functiebeschrijving is het helder welke competenties en vaardigheden de kandidaat moet beheersen. Het functieprofiel kan dan als leidraad dienen bij het selecteren van kandidaten. In een goed functieprofiel staan behalve de uit te voeren taken ook de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, communicatieve vaardigheden en gewenste competenties beschreven.

Functiebeschrijving als basis voor het P&O beleid

Tevens kunnen de complete functiebeschrijvingen binnen de organisatie als basis dienen voor 'loongebouw' en moeten aansluiten op het personeelsbeleid. Als u binnen de organisatie de instrumenten van functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken gebruikt, dan kan de functieomschrijving ook dienen als basis voor het beoordelen van het personeel en het voeren van de functioneringsgesprekken.

Ook geven ze inzicht in het eventuele opleidingsbeleid binnen een organisatie en kan dienen als basis voor het jaarlijks opleidingsplan dan wel het persoonlijk ontwikkel plan.

Reorganisaties

Bij reorganisaties zijn de functieprofielen het fundament. De functieprofielen kunnen dan opnieuw tegen het licht worden gehouden en ingepast worden in het nieuwe organogram. Ook is het dan snel inzichtelijk te krijgen hoeveel medewerkers er per functie aanwezig moeten zijn en hoeveel er eventueel teveel zijn en of het mogelijk is medewerkers op basis van competenties kunnen worden doorgeschoven.

Structuur en functies binnen organisatie

Duidelijkheid bevordert interne communicatie

Duidelijkheid zorgt voor rust binnen een bedrijf en goede en heldere afspraken zorgen ervoor dat het proces beter kan verlopen. Een heldere en transparante organisatiestructuur is de basis voor uw P&O beleid. Ze vormen immers het uitgangspunt voor werving & selectieprocedures, promoties, functioneringsgesprekken, scholingsbeleid en een rechtmatig loonbeleid.

Verwante informatie

Organisatieadvies

Partner Personeel en Organisatieadvies verzorgt organisatieadvies in de vorm van:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft meer dan 10 jaar ervaring in de HRM wereld. We kennen het klappen van de zweep. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart