Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Werving en selectie: bouwsector

Partner Personeel & Organisatieadvies kan u ondersteunen bij de werving en selectie in de bouwsector. Het uitvoeren van een bouwproject kent veel diversiteit. Alle taken dienen naar behoren uitgevoerd te worden. Partner Personeel & Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring bij het recruitment in de bouwsector o.a.

 • bouwbedrijven en aannemers
 • wegenbouw, infra en grondverzet
 • straatmakers
 • installatietechniek

Geheel ontzorgd!

Partner Personeel & Organisatieadvies helpt u bij het opstellen van een functieprofiel tot het houden van de sollicitatiegesprekken en het voorstellen van geselecteerde kandidaten. Maar ook de administratieve afhandeling van het proces kunt u aan ons over geven. Ons gezamenlijke doel is het vinden van de geschikte medewerker voor uw transportafdeling.

Aanpak werving & selectie Bouw & Installatie

Bij werving & selectie in de Bouw & Installatie gebruikt gebruikt Partner Personeel & Organisatieadvies de 3W methodiek: Wat, Waar en Wie?

 • Wat zoekt u?

  Bent u op zoek naar een uitvoerder, opzichter of projectleider? Welke eisen stelt u aan deze medewerker? Welke karaktereigenschappen passen binnen het team waarin de logistiek medewerker terecht komt.

 • Waar zoekt u?

  Nadat helder is wat men zoekt worden er gemotiveerde keuze gemaakt bij de inzet van de media. Door hier vooraf helder te krijgen wat u wilt kunt u efficiënter en vlotter starten met het werven en selecteren van een medewerker. Ook bij logistieke functies zijn de wervingskanalen zeer belangrijk en moet u weten welke wervingskanalen succesvol kunnen zijn.

 • Wie zoekt u?

  Tijdens de selectiegesprekken wordt door ons ook veel aandacht besteed aan de persoonlijke eigenschappen van de  medewerkers. Buiten het feit dat de medewerker in de bouw of installatietechniek over de juiste competenties moet beschikken is het ook belangrijk dat de kandidaat beschikt over eigenschappen die passen binnen het team of de organisatie. Hiervoor maken wij gebruik van de door ons ontwikkelde persoonlijkheidsanalyse. Voor leidinggevende functies gebruiken wij ons assessment voor leidinggevenden en managers

Om welke functie gaat het?

Bij de werving en selectie in de bouw & installatie is het essentieel om van te voren in kaart te brengen wat u verlangt van een nieuwe werknemer. Partner Personeel & Organisatieadvies heeft inmiddels jarenlange ervaring met het werven en selecteren van:

 • Werving en selectie werkvoorbereider

  Partner Personeel en Organisatieadvies helpt u bij het recruitment van een werkvoorbereider. Voordat je met de bouw van een woning, kantoor, of winkelcentrum kunt beginnen moet er veel geregeld worden. Een werkvoorbereider is een sleutelspeler in dit proces. Hij plant de omvang van het bouwproject en zorgt ook voor de planning van materiaal, uitvoerend personeel en aanlevering van het materieel. Tijdens het bouwtraject houdt de werkvoorbereider in de gaten of het project volgens planning verloopt.

  Competenties werkvoorbereider

  Partner Personeel en Organisatieadvies gaat met u kijken welke competenties een werkvoorbereider dient te hebben.

  • Bouwkundig inzicht
  • Plannen en organiseren
  • Accuraat kunnen werken
  • Samenwerken

  Tijdens de werving en selectie zorgt Partner Personeel en Organisatieadvies dat deze competenties gespecificeerd worden in relatie tot uw organisatie. Wij gaan voor u op zoek naar de juiste werkvoorbereider binnen uw organisatie.

  Werkvoorbereider van MBO tot HBO/WO niveau

  Hoe complexer een bouwproject hoe meer er gevraagd wordt van de werkvoorbereider. Vaak worden de grotere bouwprojecten toegewezen met een HBO of WO achtergrond. Partner Personeel en Organisatieadvies heeft ervaring met de werving & selectie op MBO, HBO en WO niveau.

 • Recruitment bouwkundig calculator

  Partner Personeel en Organisatieadvies verzorgt de werving en selectieprocedure van de bouwkundig calculator die u zoekt.

  Een bouwkundig calculator stelt aan de hand van het contract, de bouwtekeningen en andere gegevens de kosten op van een bouwproject. De bouwkundig calculator bepaald welke materialen er ingekocht worden. Ook bepaald hij samen met de projectleider welke aannemers en leveranciers er bij de klus betrokken worden.

  Competenties calculator

  De bouwkundig calculator dient te beschikken over een aantal basiscompetenties:

  • technisch inzicht
  • cijfermatig inzicht
  • onderhandelen
  • communicatieve vaardigheden

  De bouwkundig calculator moet communicatief vaardig zijn. Hij heeft veel contacten met leveranciers en aannemers. Ook moet hij goed kunnen onderhandelen om een bouwproject zo efficiënt mogelijk te doen verlopen.

  Werving en selectie van A tot Z geregeld

  Partner Personeel & Organisatieadvies helpt u bij het opstellen van een functieprofiel tot het houden van de sollicitatiegesprekken en het voorstellen van geselecteerde kandidaten. Maar ook de administratieve afhandeling van het proces kunt u aan ons over geven. Ons gezamenlijke doel is het vinden van de geschikte bouwkundig calculator.

 • Werving en selectie uitvoerder

  Partner Personeel en Organisatieadvies verzorgt het recruitment van een uitvoerder. Wij hebben in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan aangaande de werving en selectie in de bouwsector. Een uitvoerder is verantwoordelijk voor de organisatie op de bouwplaats. Een uitvoerder heeft een leidinggevende functie. Hij coördineert en bewaakt alle activiteiten op de bouwplaats. De functie van uitvoerder wordt specialistischer naarmate het bouwproject groter wordt.

  Juiste uitvoerder op de juiste plaats

  Partner Personeel en Organisatieadvies vindt het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plaats in de organisatie past. U kunt een uitvoerder vinden die beschikt over de juiste competenties en misschien nog meer dan dat. Maar wanneer deze uitvoerder niet binnen uw organisatie past is dit:

  • belemmerend voor de ontwikkeling van de uitvoerder
  • een financiële aderlating voor uw organisatie. U moet opnieuw het werving- en selectieproces in gang zetten. Alle voorgaande tijd is hiermee verloren gegaan.
 • Werving en selectie Projectleider

  Om een project te doen slagen is het essentieel dat u een projectleider hebt die het project in goede banen leidt. Partner Personeel en Organisatieadvies helpt u bij het recruitment van een projectleider. De projectleider is eindverantwoordelijk voor uw bouwproject. De projectleider heeft een leidinggevende functie. Hij zorgt ervoor dat alles volgens plan verloopt. In het voortraject werkt de projectleider nauw samen met de bouwkundig calculator.

  Samenwerken en communiceren

  Samenwerken en communiceren zijn de basiscompetenties van een projectleider. Partner Personeel en Organisatieadvies heeft in de loop van de jaren gezien de functie van projectleider een veelomvattende functie is waarin veel vaardigheden gevraagd worden. Met deze wetenschap hebben wij ook gezien dat de werving en selectie van een projectleider een complex proces is. Hoe vindt u een projectleider die goed communiceert, goed kan samenwerken, kennis heeft van alles wat zich tijdens het traject voordoet en betrokken is van A tot Z.

  Recruitment projectleider

  Partner Personeel en Organisatieadvies heeft inmiddels jarenlage ervaring in de werving en selectie in de bouw & installatietechniek. Wij helpen u bij het recruitment van een projectleider.

 • Recruitment coördinator veiligheid in de bouw

  Als meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet er in veel gevallen een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) zijn. In een V&G plan beschrijft een opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

  Verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid

  Een veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor de naleving van de regels ten aanzien van de veiligheid op de bouwplaats. Hij stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op. Een V&G-plan verbetert de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen.

 • Recruitment KAM coördinator

  Wanneer u zoek bent naar een geschikte KAM coördinator voor uw organisatie kan Partner Personeel en Organisatieadvies u bijstaan in de werving- en selectieprocedure.

  KAM: Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu

  KAM is de afkorting voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Een KAM coördinator is verantwoordelijk voor deze drie componenten tijdens een project. Projecten moet vaak voldoen aan hoge eisen ten aanzien van veiligheid en milieu. De coördinator KAM zorgt dat er een beleid komt aangaande veiligheid en hulpverlening. Zodat er bij een ongeluk bijvoorbeeld snel ingegrepen kan worden. Hoe groter een organisatie is, hoe meer gewicht de functie van coördinator KAM krijgt. Bij hele grote organisatie zijn er hele afdelingen die zich wijden aan KAM (kwaliteit, arbeidomstandigheden en milieu).

  Functie-eisen

  Bij de werving en selectie van een coördinator KAM is het van belang dat u al in de voorbereidende fase helder voor ogen heeft welke eisen u stelt aan de KAM coördinator. Dit voorkomt dat u achteraf nog veel tijd moet steken in het heroverwegen van vacature teksten. Partner Personeel en Organisatieadvies kan u bijstaan in het gehele proces van de werving en selectie van een KAM coördinator.

 • Werving en selectie bouwkundig tekenaar

  U kunt de werving en selectie van een bouwkundig tekenaar overlaten aan Partner Personeel en Organisatieadvies. Wij hebben veel ervaring met werving en selectie in de bouw. U kunt denken aan de werving en selectie van de uitvoerder, opzichter, calculator, KAM coördinator, projectleider en werkvoorbereider. Een bouwkundig tekenaar is de schakel tussen de architect en de bouwplaats. De bouwkundig tekenaar vertaald het ontwerp van de architect naar werkbare bouwtekeningen. Hierbij tekent hij meerdere tekeningen zodat de aanmeer, de projectleider en de calculator hier hun werkzaamheden op baseren.

  Een nauwkeurige bouwkundig tekenaar?

  Het mag duidelijk zijn dat het een hoofdeis is dat de bouwkundig tekenaar accuraat werkt. De tekeningen van de bouwkundig tekenaar zijn deels bepalend voor het wel- of niet slagen van een project. Wanneer de bouwkundig tekenaar een verkeerde berekening maakt stijgen de kosten aanzienlijk.

 • Werving en selectie bij UTA Functies in de bouw

  UTA is de afkorting voor Uitvoerend, Technisch en Administratief. Een aantal functies in de bouw zijn onder de noemer UTA samengevat. Partner Personeel en Organisatieadvies ondersteunt bij de werving en selectie van de zogenoemde ‘UTA’ functies. UTA is een brede functiegroep. Hieronder vallen diverse functies in de bouw. Werkvoorbereiders en planners vallen bijvoorbeeld onder het UTA personeel. Vaak zijn dit administratieve functies die hoofdzakelijk uitvoerend ingericht zijn. Vaak moeten deze medewerkers ook verstand hebben van een stukje techniek. Een calculator valt ook onder UTA Personeel.

  Vraag UTA Personeel neemt toe

  Wanneer er onduidelijkheden zijn op bouwtekeningen of in de planning dan is UTA Personeel verantwoordelijk voor de oplossing. Goed UTA Personeel bespaart geld. Wanneer uw personeel breed inzetbaar is en uit de voeten kan op het gebied van uitvoering, techniek en administratie. Dan levert u kwalitatief goed werk. Nu de economie weer aantrekt en er werkplekken vrijkomen op de bouwplaats neemt de vraag naar UTA Personeel ook toe.

  CAO in de bouw

  Administratief personeel in de bouw valt onder de UTA CAO. Bouwpersoneel zoals timmermannen, metselaars etc. vallen onder de bouw CAO. Wanneer je timmerman bent zit je in de bouw CAO. Groei je door tot uitvoerder? Dan ga je over naar de UTA CAO.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Wilt u vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over de werving en selectie van uw medewerkers? Neemt u contact met ons op voor het maken van een afspraak. Zie ook onze HRM vraagbaak over werving en selectie bouw & installatie.

recruitment, werving en selectie in de bouwsector

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart