Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Begeleiding ontslag op staande voet

Partner Personeel & Organisatieadvies begeleidt organisaties ingeval er sprake is van ontslag om dringende reden oftewel ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet is vaak een heftige gebeurtenis voor zowel de werkgever als werknemer. Let goed op dat u als werkgever wel de juiste stappen maakt en of er inderdaad sprake is van dringende reden.

Wegens dringende reden

Voor ontslag op staande voet moet een dringende reden zijn zoals:

 • Werkweigering of weigering om een opdracht door de werkgever verstrekt uit te voeren.
 • Het verstrekken van onjuiste informatie tijdens de sollicatieprocedure.
 • Diefstal of fraude.
 • Dronkenschap.
 • Mishandelen, beledigen of bedreigen van de werkgever, collega´s of familie van de werkgever.
 • Het beschadigen van eigendommen door de werkgever door roekeloos gedrag.
 • Afwezigheid op het werk zonder ziekmelding.
 • Bekendmaken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen.
 • Het uitvoeren van nevenwerkzaamheden bij de concurrent.

Zie ook: Wanneer is er sprake van ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet

Andere voorwaarden

Naast een dringende reden moet de werkgever bij ontslag op staande voet aan een aantal voorwaarden te voldoen zoals:

 • De dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden.
 • Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden.

Samengevat: op het moment dat u iemand ontslag geeft op staande voet dient u per direct de medewerker mede te delen waarom ontslag op staande voet wordt gegeven en u moet per direct overgaan tot ontslag op staande voet.

Zie ook: Op non-actief stellen of schorsing medewerker.

Aangetekende ontslagbrief

Als werkgever moet men er zeker van zijn dat de ontslagbrief de werknemer ook daadwerkelijk bereikt. Het is niet onverstandig de brief aangetekend te versturen, eventueel met ‘bericht van ontvangst’. Verzend de ontslagbrief met de gewone post en per e-mail. Een andere mogelijkheid is de brief persoonlijk aan de werknemer te overhandigen en hem een kopie ‘voor ontvangst’ te laten tekenen.

Zie ook: Voorwaarden voor ontslag op staande voet.

Ontslagvergunning 'voor zover vereist'

Het kan voorkomen dat er ontslag op staande voet is gegeven, maar dat de werkgever toch niet helemaal zeker is dat er voldoende grond is voor het ontslag. In zo’n geval is het aan te raden om bij het UWV een ontslagvergunning ‘voor zover vereist’ aan te vragen. Ook kan de kantonrechter worden verzocht een voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verlenen.

Zie ook: HRM vraagbaak reorganisatie en ontslag

Organisatieadvies

Partner Personeel en Organisatieadvies verzorgt organisatieadvies in de vorm van:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft meer dan 10 jaar ervaring in de HRM wereld. We kennen het klappen van de zweep. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart