Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Diefstal en ontslag

Is diefstal een dringende reden voor ontslag op staande voet? Als werkgever kan men geconfronteerd worden met diefstal door een werknemer. De keuze om de werknemer dan ontslag op staande voet te geven is een lastige. Immers, wanneer een rechter achteraf oordeelt dat het ontslag onterecht gegeven is kan dit flinke financiële consequenties hebben voor een werkgever.

Ontslag op staande voet gerechtvaardigd?

Een ontslag op staande voet is enkel gerechtvaardigd wanneer er sprake is van een dringende reden. In art. 7:678 BW heeft de wetgever een opsomming gegeven van gedragingen die een dringende reden zouden kunnen opleveren. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een dringende reden, moet men alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemen. Concreet betekent dit dat een rechter naar de volgende omstandigheden moet kijken, om te beoordelen of het ontslag op staande voet al dan niet terecht gegeven is:

  • De aard en de ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt
  • De aard van de dienstbetrekking
  • De duur van de dienstbetrekking
  • De wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld
  • De persoonlijke omstandigheden van de werknemer

Diefstal: dringende reden voor ontslag mitsdien.....

Een vergrijp als diefstal valt onder de aard en de ernst van hetgeen als dringende reden door de werkgever wordt aanmerkt. In art. 7:678 lid 2 sub d BW wordt diefstal zelfs expliciet als dringende reden genoemd. Toch levert diefstal niet onder alle omstandigheden een geldige reden op voor ontslag op staande voet.
Het is iets anders wanneer een werknemer een pen meeneemt dan dat de werknemer materialen van werkgever te eigen bate verkoopt. Ook zal de duur van het dienstverband bepalend zijn, is iemand kort in dienst of al lang en of er sprake is van een gedoogcultuur.

Officiële waarschuwing

Afhankelijk van het vergrijp is het verstandig om eerst een officiële waarschuwing te geven en in de organisatie kenbaar maken dat diefstal niet wordt getolereerd bijvoorbeeld in een personeelshandboek.
In de regel zal diefstal een rechtsgeldig ontslag op staande voet opleveren. In de situatie waarbij een werkgever echter min of meer gedoogd dat bepaalde afval- of restproducten door medewerkers mogen worden meegenomen, ligt dat anders. Ook zal een werkgever bij diefstal (maar ook bij andere overtredingen) ten aanzien van de betrokken medewerkers in principe dezelfde sanctie moeten toepassen.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ontslag en reorganisatie

Partner Personeel & Organisatieadvies adviseert bij de ontslagaanvraag, reorganisatie, arbeidsconflict etc. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart