Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Geheimhoudingsbeding of geheimhoudingsplicht

In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt een geheimhoudingsbeding of geheimhoudingsplicht afgesproken. Wanneer is informatie vertrouwelijk?

  • Indien de werkgever dit uitdrukkelijk heeft verklaard.
  • Indien de medewerker dit redelijkerwijze uit de omstandigheden behoorde af te leiden.

Formulering

In veel arbeidsovereenkomsten zien we een algemene formulering in de trant van:

De werknemer zal zowel gedurende als na afloop van het dienstverband strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de uitoefening van zijn functie te zijner kennis is gekomen in verband met het bedrijf en belangen van de werkgever en de cliënt van de werkgever.

Deze geheimhoudingsplicht omvat eveneens alle gegevens waarvan de werknemer uit hoofde van zijn functie van cliënten of andere relaties van de werkgever kennis neemt en/of heeft genomen.

Geheimhoudingsbeding of geheimhoudingsplicht

Overtreding is wanprestatie

Er is sprake van wanprestatie wanneer de medewerker vertrouwelijke informatie deelt met derden. Immers: de werknemer komt dan zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet na.

Hoe lang geldt de geheimhoudingsplicht?

De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst maar ook na afloop van het dienstverband.

Direct opeisbare boete

Bij overtreding kan de werkgever een direct opeisbare boete opleggen indien dit is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

Werknemer zal zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, ten behoeve van werkgever voor elke overtreding van de hiervoor in  genoemde verboden een dadelijk opeisbare en niet voor mindering vatbare, boete verbeuren van € 2.500,00 en voor elke dag dat een overtreding van de in dit artikel  genoemde verboden voortduurt een dadelijk opeisbare boete van € 500,00, zulks onverminderd het recht van werkgever volledige schadevergoeding met kosten en interessen te vragen en/of een gerechtelijk verbod met een dwangsom.

Geheimhoudingsplicht en concurrentiebeding

Indien er geen concurrentiebeding is afgesproken kan het artikel over de geheimhoudingsplicht relevant zijn. Stel uw ex-medewerker start een DM actie per email naar al uw voormalig relaties? Hoe komt uw medewerker aan deze informatie? Of uw jaarcijfers liggen opeens bij de concurrent?

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart