Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Bescherming OR lid tegen benadeling

Een werknemer die lid is van een Ondernemingsraad, kan zomaar in een lastige positie komen. Zo hij aan de ene kant werknemer met een afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever, aan de andere kant is hij ook OR-lid, van wie men een kritische houding verwacht en ook zijn mening mag geven over hem onwelgevallige zaken.

Wat zegt de WOR?

De Wet op de Ondernemingsraden schrijft hierover in artikel 21 van de WOR, daar staat dat OR-leden beschermd zijn tegen benadeling. OR-leden mogen niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de Ondernemingsraad of van een commissie van die raad, worden benadeeld in hun positie in de onderneming.

Een lid van de Ondernemingsraad geniet tot 2 jaar na het lidmaatschap bescherming. Is dit ook zo wanneer de ondernemingsraad eerder wordt opgeheven?

Het klopt dat een OR-lid bescherming tegen benadeling geniet tot twee jaar na vertrek uit de ondernemingsraad, ook wanneer de OR tussentijds is opgeheven.

Waarschuwingen of andere disciplinaire maatregelen voor zaken die te maken hebben met het lidmaatschap van de Ondernemingsraad zijn dan ook in strijd met de WOR. Ook geldt er een opzegverbod indien het ontslag te maken heeft met het OR-lidmaatschap.

Arbeidsconflict

Deze bescherming betekent dat, als een ex-OR-lid een arbeidsconflict krijgt, het eventueel ontbinden van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter dient te lopen, tenzij de werknemer zelf ontslag neemt. Dit vanwege het feit dat de kantonrechter zal bepalen in hoeverre bijvoorbeeld een arbeidsconflict is toe te schrijven aan het feit dat betreffende medewerker in de or heeft gezeten.

Transitievergoeding

Indien de werknemer met behulp van een jurist dit aantoonbaar kan maken én de rechter neemt dit over, dan zal het gevolg hebben voor de voorgestelde transitievergoeding.

Zie ook: lid van de ondernemingsraad en ontslagbescherming

Advies

Indien er sprake is van individuele benadeling, is het verstandig zijn om als Ondernemingsraad het voortouw te nemen in plaats van als individueel OR-lid. Op die manier maak je als Ondernemingsraad duidelijk dat het OR-lid wordt gesteund en dat benadeling een OR aangelegenheid is.

Het is dan ook de ondernemingsraad die op grond van artikel 21 WOR een procedure kan starten bij de kantonrechter, met het verzoek te bepalen dat de bestuurder zich moet houden aan het benadelingsverbod. Bij een ontslagprocedure kan de ondernemingsraad zich als belanghebbende voegen en een verweerschrift indienen tegen de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over de ondernemingsraad vindt u tientallen artikelen. Heeft u deze artikelen al gelezen:

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart