Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Werkplan voor de Ondernemingsraad: wat is dit?

In feite is een werkplan voor een OR niets nieuws. Vaak wordt de OR met (werk)plannen binnen de organisatie geconfronteerd. In een werkplan wordt uiteen gezet wat men in een bepaalde periode wil bereiken en hoe men dat denkt te realiseren. Als het bedrijf een begroting maakt voor een bepaalde periode, dan ligt daar in feite ook een plan aan ten grondslag. Doelen die bereikt moeten worden, worden vaak in een verslag over de voorgaande periode (bijvoorbeeld een jaarverslag) wel genoemd.

Wat zijn de voordelen van een werkplan,

Waarom zou je besluiten een OR werkplan te maken? Wat zijn de voordelen? We noemen er een paar:

Planmatig werken

Een werkplan maakt het mogelijk om “planmatig” te werken. Het dwingt de OR op een rijtje te zetten wat met het OR werk bereikt zou moeten worden. Op langere termijn (bijvoorbeeld tijdens de zittingsperiode), maar ook binnen één jaar. De OR wordt zo “gedwongen” een inschatting te maken van wat in zo’n periode bereikt kan worden, te kiezen, prioriteiten te stellen. Dat wil zeggen dat de OR niet alles eet wat er op het bordje komt”, maar zelf bepaald waarmee ze zich bezig wil houden.

Werkverdeling

Als je niet alleen nadenkt over wat je wilt bereiken, maar ook aan moet geven hoe je dat doet zul je spoedig vaststellen dat je taken moet verdelen. Er zal een werkverdeling ontstaan die verder gaat dan alleen het benoemen van een voorzitter een secretaris en commissieleden. Het is daarbij belangrijk niet te individueel te werken. Dat houden de meeste mensen slecht vol.

Werkverdeling maakt ook duidelijk dat het echte” OR werk vaak pas begint als de vergadering is afgelopen. Te vaak nog zijn de voorzitter en de secretaris de enige “actieve” OR ledenbuiten de vergaderingen. Hun taken zijn ook (in de wet en het reglement) duidelijk vastgelegd. Een werkplan met daarin een taakverdeling per activiteit of onderwerp maakt het gemakkelijker om actief te zijn als OR lid.

Bovendien maakt een vaste werkverdeling het ook mogelijk om méér rekening te houden met de hoeveelheid tijd en energie die ieder OR lid kan inbrengen. Niet iedereen in de OR heeft immers dezelfde hoeveelheid tijd en energie beschikbaar voor het OR werk. Laat dat dan bij de werkverdeling maar duidelijk worden.

Werkplan OR

Voortgangscontrole

Een goede werkplanning maakt het veel beter mogelijk de voortgang van het OR werk in de gaten te houden. Je kunt regelmatig met elkaar “evalueren” en daarbij kijken of de gestelde doelen in zicht komen. Ook is een werkplan een goede basis voor het maken van het OR jaarverslag.

Grotere betrokkenheid achterban

Het hebben van een werkplan maat een grotere betrokkenheid van de achterban mogelijk. Als de OR aangeeft met welke onderwerpen men zich bezig gaat houden, kunnen mensen die niet in de OR zitten mogelijk toch actief gemaakt worden. Bijvoorbeeld doordat ze geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp en in een voorbereidingscommissie hun ervaring en kennis met betrekking tot zo’n specifiek onderwerp, wel in willen brengen. Een werkplan op schrift maakt aan personeelsleden duidelijk op welke punten de OR actief is en geeft aan op welke punten de inbreng van de achterban mogelijk is, of zelfs verwacht wordt.

Controle door de achterban

Door een werkplan op schrift te stellen krijgt de achterban de mogelijkheid de OR te“controleren”. Dat ook kan de achterban stimuleren om ook zelf actief te worden. Een goed werkplan maakt openbaar wat er schort op het werk of in de afdeling en maat duidelijk dat er wat aan gedaan gaat worden, Het kan zo de passiviteit van de achterban doorbreken en stimuleren tot meedoen. Bovendien maakt een werkplan duidelijk waaraan de tijd van de OR leden besteed wordt.

Gerelateerde informatie

Heeft u deze artikelen al gelezen:

Opzetten PVT of OR

Moet binnen uw organisatie een ondernemingsraad worden opgezet? Graag benutten wij onze ervaring en kennis om u daarbij de juiste begeleiding te bieden. 

> Zie ook: Opzetten ondernemingsraad

Voor leden van de PVT zonder ervaring is het vaak moeilijk om de personeelsvertegenwoordiging op te starten. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u van dienst zijn door PVT-leden de juiste begeleiding te bieden.

> Zie ook: Opzetten Personeelsvertegenwoordiging

Training OR & PVT

Voor leden van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging organiseren wij training en cursussen. Inmiddels hebben wij meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Individuele verwachtingen van leden van de OR en PVT;
  • Achtergrond van de OR/PVT en de verwachtingen van buitenaf;
  • Wie zitten er in de OR/PVT en hoe kunnen leden elkaar zo goed mogelijk aanvullen;
  • Adviesrecht;
  • Instemmingsrecht;
  • Opzet concreet werkplan.

> Zie ook: Training en cursus voor OR.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart