Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

OR lid en ontslagbescherming?

Heeft een lid van de ondernemingsraad recht op ontslagbescherming. Het is een vraag die wij in de praktijk regelmatig voorgelegd krijgen. Partner Personeels en Organisatieadvies is gespecialiseerd en begeleiding en advies omtrent de OR en de PVT.

Wat zegt de WOR en het wetboek?

Vaak denkt men dat een lid van de Ondernemingsraad ontslagbescherming heeft, echter heeft een OR lid feitelijk slechts een beschermde rechtspositie. Zowel in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) als in het Burgerlijk Wetboek (BW) staan een aantal bepalingen die de rechtspositie van een OR-lid beschermen. Maar of de betreffende bescherming ook van toepassing is, dat is echter weer afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

OR lid rechten bij ontslagbescherming

Artikel 21 Wet op Ondernemingsraden

De intentie van artikel 21 van de W.O.R. is dat men als OR-lid op geen enkele wijze anders behandeld mag worden, dan wanneer men geen lid van de Ondernemingsraad is. Dit geldt voor elke vorm van benadeling, dus mogelijk ook bij ontslag. Alleen indien men denkt dat bij een afweging het OR-lidmaatschap op een negatieve manier is meegenomen, kan men een beroep doen op artikel 21 W.O.R.

Ook is er voor de situatie van een mogelijk ontslag, het ontslagverbod van OR-leden een artikel vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, art. 7:670 lid 4 sub 1. De werkgever kan in principe de arbeidsovereenkomst van een werknemer die lid is van een ondernemingsraad niet opzeggen. Maar indien er bijvoorbeeld sprake is van een gewichtige reden is voor ontslag zijn er wel mogelijkheden evenals het ontslag verband houdt met een reorganisatie vanwege bedrijfseconomische- of organisatorische redenen.

Lees ook: wanneer is OR verplicht?

Werkgever dient verzoek in bij kantonrechter

De Ondernemer dient zich bij deze redenen altijd een verzoek indienen bij de Kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter zal daarbij rekening houden met het feit dat men OR-lid is. Indien de Kantonrechter van oordeel is dat het ontslag op geen enkele wijze verband houdt met de werkzaamheden als OR-lid zal hij over gaan tot ontbinding. Mocht men zelf het gevoel hebben dat er een relatie is tussen een eventueel ontslag en het OR-lidmaatschap, dan kan men zich hierop beroepen bij de kantonrechter.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart