Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Adviesrecht Ondernemingsraad bij doorstart onderneming

In een concept wetsvoorstel, ingediend door de ministers Dekker en Koolmees, zal er een uitbreiding komen inzake het adviesrecht en informatierecht. Door deze uitbreiding wordt de W.O.R. gewijzigd. De Ondernemingsraden gaan adviesrecht krijgen bij een eventuele doorstart na een faillissement. De rechter-commissaris die toestemming moet geven voor de overgang moet het advies bij zijn beslissing betrekken.

Voorgenomen aanpassing

De voorgenomen aanpassing is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2017. In dat jaar heeft het Hof geoordeeld dat het personeel van een kinderopvangorganisatie bij een doorstart recht had op behoud van baan en arbeidsvoorwaarden. Na de uitspraak ontstond discussie over de gevolgen voor het personeel in andere gevallen.

De ministers hopen met deze regeling de onzekerheid weg te nemen en meer duidelijkheid te geven. Wellicht dat werknemers hierdoor een betere positie bij een doorstart krijgen.

Geen plek na de doorstart

Het wetsvoorstel bepaalt verder dat werknemers voor wie na de doorstart geen plek beschikbaar is, niet door een eventueel concurrentiebeding beperkt worden om ergens anders aan de slag te gaan.

Ook hopen de ministers dat de regeling een extra drempel is om misbruik van het faillissement tegen te gaan. Hierbij kan men denken aan het omzeilen van regels voor ontslagbescherming.

Advies bij de Ondernemingsraad

Een curator zal de ondernemingsraad advies moeten vragen als hij:

  • de onderneming in faillissement tijdelijk voortzet en in dat kader een besluit wil nemen zoals bedoeld in artikel 25, eerste lid;
  • de onderneming wil laten doorstarten en daarbij het vooruitzicht bestaat dat arbeidsplaatsen behouden blijven.

Aan artikel 25 W.O.R. zal een zevende lid te worden toegevoegd, waarin wordt geregeld hoe het adviesrecht van de ondernemingsraad bij een faillissement toegepast moet worden.

Adviestermijn bepalen

Als er dus een mogelijkheid bestaat dat de onderneming doorstart of als de onderneming tijdelijk voortgezet kan worden, moet de curator hierover snel een beslissing kunnen nemen. Daarom wordt in de nieuwe bepaling afgeweken van de reguliere termijn waarbinnen de Ondernemingsraad advies kan uitbrengen en hoeft de curator bij afwijking van het advies van de OR zijn beslissing niet met een maand op te schorten.

De curator bepaalt de adviestermijn, maar deze mag niet korter zijn dan drie dagen.

Echter kan de OR geen beroep doen op artikel 26 van de W.O.R., dus kan men niet in beroep bij de Ondernemingskamer.

Gerelateerde informatie

Heeft u deze artikelen al gelezen:

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart