Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Checklist instemmingsaanvraag OR

Op de website van Partner Personeel en Organisatie treft u een checklist aan m.b.t. een instemmingsaanvraag. Wanneer u deze doorloopt bent u verzekerd van een juiste behandeling van de vraag.

Stel een Checklist op:

Voor het analyseren van een advies en instemmingsaanvraag hebben wij een checklist die wellicht kan bijdragen aan duidelijkheid.

 • Kijk eens goed over welk onderwerp het gaat en wat de belangrijkste elementen van het voornemen of plan zijn.
 • Welke aanleiding is er voor het plan of voornemen.
 • Wat denkt de organisatie er mee op te lossen.
 • Wat is de huidige status van het plan of voornemen en in welk stadium bevindt het .
 • Sluit het plaan aan op een eerdere besluitvorming, of welke plannen of besluiten volgen op dit plan.
 • Hangt dit plan samen met  andere voornemens of besluiten of procedures die in gang zijn gezet binnen de organisatie.
 • Wat zijn de concrete doelstellingen die volgens het plan bereikt moeten worden.
 • Wat op korte termijn en wat op lange termijn?
 • Past dit plan of voornemen in het lange termijn beleid van de organisatie.
 • Wat is het verschil met de huidige situatie voor het Personeel/formatie, structuur/leiding, activiteiten/locaties, regelingen enz.
 • Welke voor- en nadelen zijn er ten opzichte van de huidige situatie voor bedrijf en werknemers?
 • Wat zijn de risico’s die men loopt voor het bedrijf met dit plan of voornemen.

Checklist instemmingsaanvraag OR

 • Welke gevolgen zijn er als het gaat om arbeidsplaatsen/werkgelegenheid, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden, zowel kwalitatief als kwantitatief.
 • Hoe worden nadelen, risico’s en nadelige gevolgen voor het bedrijf en  werknemers opgevangen, wat zijn de maatregelen.
 • Wat is het wettelijk kader als het gaat om dit voorgenomen besluit en de maatregelen om de gevolgen op te vangen.
 • Is er een sociaal plan, of is een sociaal plan noodzakelijk.
 • Zijn alternatieven al besproken, zo ja wat waren voor- en nadelen, risico’s en gevolgen voor werknemer.
 • Met wie zijn deze besprekingen gevoerd om tot dit voornemen of plan te komen, zijn medewerkers daar ook bij betrokken, en met welke groepen in de organisatie.
 • Ligt er een onderzoek onder het plan of voornemen.
 • Wat gaat er gebeuren er als het plan niet wordt uitgevoerd.
 • Wanneer moet het plan of voornemen uitgevoerd zijn, en wanneer begint men met de invoering.
 • Is er een stappenplan voor het vervolg.
 • Is duidelijk wie wat doet en  wanneer.
 • Welke kosten zijn er gemoeid met het gehele plan en hoe is de financiering daarvan geregeld.
 • Welke rol is er voor de OR weggelegd, welke raadpleging, waarover en wanneer, wat wordt er eigenlijk van de OR verwacht, hoe en wanneer.
 • Is er iets afgesproken over evaluatie, en welke rol heeft de OR daarin.
 • Hoe wordt de OR tijdens het invoeringsproces geïnformeerd en/of geraadpleegd.
 • Welke standpunten of knelpunten worden door de achterban naar voren gebracht.
 • Is er een rol weggelegd  voor vakbonden, zo ja welke raadpleging, waarover en wanneer, zo nee waarom niet.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart