Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wat is de rol van de OR bij reorganisaties?

Bij een reorganisatie heeft de ondernemingsraad een taak te vervullen door zowel het gebruik van het adviesrecht en instemmingsrecht. Het adviesrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten over belangrijke beslissingen van financieel economische en bedrijfsorganisatorische aard. Op grond van artikel 27 lid 1 sub e Wet op de ondernemingsraad heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht in geval van vaststelling of wijziging van het ontslagbeleid. Indien in een sociaal plan ook de regels met betrekking tot het ontslagbeleid staan, moet de ondernemingsraad hiermee instemmen.

Vroegtijdig overleg

Het is voor de ondernemingsraad belangrijk regelmatig overleg te hebben met de bestuurder, zodat men in een zo vroeg mogelijk stadium bij het proces wordt betrokken. Uiteraard ligt hier ook een grote verantwoordelijkheid voor de bestuurder zelf. Als hij geen informatie wil delen en zich pas op het laatste moment realiseert dat hij de ondernemingsraad om advies moet vragen, kan dit tot onaangename situaties leiden. Het is ook aan de ondernemingsraad om bij de bestuurder te benadrukken dat men voor een goede belangenafweging en een gedegen advies of instemmingsbesluit voldoende tijd moet nemen.

Onvoldoende informatie

Als de ondernemingsraad onvoldoende informatie ontvangt om tot een advies of instemming te kunnen komen, dan kan men op grond van de artikelen 31, 31a en 31b van de WOR de ondernemer verzoeken de informatie alsnog te verstrekken. Als achteraf feiten en omstandigheden bekend worden bij de ondernemingsraad die niet bekend waren bij het uitbrengen van het advies en die tot een ander advies zouden hebben geleid, kan de ondernemingsraad tegen het besluit in beroep gaan.

Medezeggenschap van een OR

Wanneer adviesrecht

  • Financieringen: Hoewel het in de huidige economische situatie niet meer zo gemakkelijk is financieringen te krijgen, vormen ze nog steeds een belangrijke reden om een onderneming die in zwaar weer verkeert er weer bovenop te krijgen. De ondernemingsraad kan een beroep doen op zijn adviesrecht als sprake is van een van de volgende situaties.
  • Doen van een belangrijke investering.
  • Aantrekken van belangrijke kredieten.
  • Personele gevolgen.
  • Beëindiging van (een onderdeel van) de werkzaamheden.
  • Belangrijke krimpingen of wijziging werkzaamheden.
  • Belangrijke wijziging in de organisatie en/of de bevoegdheden.

Wanneer instemmingsrecht?

De ondernemingsraad heeft in geval van een reorganisatie de meeste bevoegdheden op basis van het adviesrecht. Nadat de bestuurder eenmaal het besluit heeft genomen om te reorganiseren en dit personele gevolgen heeft, speelt ook het instemmingsrecht nog een rol.

Proces niet vertragen

In het geval van een reorganisatie speelt tijd een belangrijke rol. Vaak moet er snel gehandeld worden om de financiële situatie op orde te krijgen of om soms zelfs het hoofd boven water te houden. Een ondernemingsraad dient zich dit te realiseren. Bij het uitbrengen van een advies en het onderhandelen met de bestuurder dient de ondernemingsraad zowel het belang van de organisatie als het belang van de werknemers in ogenschouw te nemen.

Rol van ondernemingsraad in reorganisaties

Rol OR nog belangrijker

De rol van de ondernemingsraad is in de huidige economische situatie nog belangrijker dan voorheen. Veel van de situaties die leiden tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad om te adviseren, doen zich namelijk juist nu voor. Van belang is daarom dat de ondernemingsraad geregeld overleg heeft met de bestuurder om in een zo vroeg mogelijk stadium zijn invloed te kunnen uitoefenen in het belang van de organisatie en haar werknemers.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart