Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Relatiebeding

Het begrip relatiebeding wordt gerekend onder het concurrentiebeding wordt ook het relatiebeding gerekend waardoor de werknemer bij het vervolg in zijn loopbaan geen relaties van de vorige werkgever mag benaderen.

Wat is het verschil met een concurrentiebeding?

Uitsluitend een concurrentiebeding richt zich op een verbod van werkzaamheden bij eeen andere werkgever. Een relatiebeding versmalt dit in feite tot een verbod op het onderhouden van zakelijke contacten met relaties van ex-werkgever.

Is een combinatie mogelijk?

In feite is een combinatie mogelijk d.w.z. dat een relatiebeding expliciet naast een concurrentiebeding kan worden opgenomen.

Rechtsgeldig

Een relatiebeding is rechtsgeldig onder de volgende voorwaarden

  • Het is schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek.
  • De werknemer heeft ermee ingestemd door het beding te ondertekenen. Bij een minderjarige dient er toestemming te zijn van een wettelijk vertegenwoordiger.

Geen concurrentiebeding

Welke relaties?

Wil een relatiebeding zeggingskracht hebben voor de werkgever dan dient precies aangegeven worden welke relaties onder het relatiebeding vallen. Kortom: een concrete lijst met namen en adressen. Wil de werkgever deze lijst niet verstrekken dan doet het relatiebeding weinig terzake voor de werknemer.

Bijzonderheden

Een relatiebeding kan ook gelden voor de nieuwe werkgever. De truc om de lijst met relaties maar door een andere contactpersoon bij de nieuwe werkgever te laten benaderen gaat niet op.

Wanneer er een geschil ontstaat?

Mocht er een overtreding worden begaan door de ex-werknemer dan kan er een direct opeisbare boete worden gevraagd van de ex-werknemer. Let wel: dit dient u vast te leggen in de overeenkomst.

Bij overgang of faillissement

Bij een overgang of overname van de organisatie zullen alle rechten en plichten meegaan, dus ook het relatiebeding. In het geval van een faillissement vervalt het relatiebeding tenzij de curator aannemelijk maakt de boedel belang heeft bij het beding. Het is verstandig om hierover afstemming te hebben met de curator.

Relatiebeding bij de tijdelijke arbeidsovereenkomst

Nu de WWZ een feit is, vervalt het relatiebeding voor de tijdelijke arbeidsovereenkomst tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. HIer gelden dezelfde regels als bij het concurrentiebeding.

> Lees: geen concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart