Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Waarom een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een beding in een arbeidsovereenkomst die de werknemer beperkt in het recht om na beëindiging van het dienstverband in de vrije keuze van het vervolg van de loopbaan. De werkgever wil daarmee voorkomen dat iemand niet zijn kennis en ervaring beschikbaar kan stellen bij een concurrent. Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk worden overeengekomen bij voorkeur in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek. Wel is instemming van de werknemer vereist. Bij een minderjarige dient er toestemming te zijn van een wettelijk vertegenwoordiger.

Relatiebeding

Onder het begrip concurrentiebeding wordt ook het relatiebeding gerekend waardoor de werknemer bij het vervolg in zijn loopbaan geen relaties van de vorige werkgever mag benaderen.

Rechtsgeldig

Een concurrentiebeding is rechtsgeldig onder de volgende voorwaarden

  • Het is schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek.
  • De werknemer heeft ermee ingestemd door het beding te ondertekenen.

Een concurrentiebeding in een CAO opgenomen is niet rechtsgeldig, wel kan een CAO beperkende maatregelen staan ten voordele van de werknemer.

Concurrentiebeding binnen een bedrijf

Eerdere arbeidsovereenkomst of nieuwe functie

Wanneer in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding is opgenomen dient men deze in een volgende overeenkomst weer op te nemen dan wel expliciet vastleggen dat de arbeidsovereenkomst een voortzetting is onder dezelfde voorwaarden.

Wanner werknemer een nieuwe functie gaat vervullen of er een wijziging van de arbeidsverhouding is ontstaan dient men opnieuw een concurrentiebeding overeen te komen. Raadzaam is het concurrentiebeding altijd opnieuw schriftelijk overeen te komen.

De beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag via de vaststellingsovereenkomst adviseren wij om het concurrentiebeding expliciet op te nemen.

Bij overgang of faillissement

Bij een overgang of overname van de organisatie zullen alle rechten en plichten meegaan, dus ook het concurrentiebeding. In het geval van een faillissement vervalt het concurrentiebeding tenzij de curator aannemelijk maakt de boedel belang heeft bij het beding. Wij adviseren wel overleg met de curator voor er enige actie wordt ondernomen.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Nu de WWZ een feit is, vervalt het concurrentiebeding voor de tijdelijke arbeidsovereenkomst tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen (die dan ook als zodanig opgenomen moeten worden in het concurrentiebeding). Zie: geen concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart