Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Concurrentiebeding vervallen bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Het concurrentiebeding voor de tijdelijke arbeidsovereenkomst mag niet worden opgenome tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen (die dan ook als zodanig opgenomen moeten worden in het concurrentiebeding). Als er in de arbeidsovereenkomst geen redenen staan waarom er een concurrentiebeding is aangegaan, is het beding nietig. Dat geldt ook voor het relatiebeding.

Flexibilisering arbeidsmarkt

Het doel van deze maatregel is het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Personeel kan direct aan de slag bij een ander concurrerend bedrijf als hun contract bij de huidige werkgever stopt.

Zwaarwegend bedrijfsbelang

Een concurrentiebeding is alleen mogelijk bij een tijdelijk contract wanneer je schriftelijk kunt aantonen  dat een beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Hoewel er veel jurisprudentie over het begrip zwaarwegende bedrijfsbelangen bestaat is niet duidelijke hoe die rechtspraak zich verhoudt tot deze nieuwe regeling. Daarom is het moeilijk om de zwaarwegende bedrijfsbelangen juist te formuleren, omdat er achteraf gediscussieerd kan worden over de correctheid ervan.

Concurrentie en relatiebeding in arbeidsovereenkomst

De spelregels op rij:

  • Indien er een concurrentiebeding is afgesproken om zwaarwegend bedrijfsbelang dient de motivering schriftelijk te worden vastgelegd.
  • Bij het ontbreken van deze motivatie is het concurrentiebeding nietig.
  • Bij verlenging van de arbeidsovereenkomst dient het concurrentiebeding opnieuw te worden geformuleerd en dient de motivering wederom opnieuw schriftlijk vastgelegd te worden.
  • De spelregels gelden ook voor het relatiebeding.
  • De wetgeving geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015. Concurrentiebedingen die zijn aangegaan vóór 1 januari 2015 blijven geldig.

Check de arbeidsovereenkomsten

Alle concurrentiebedingen die nu opgenomen zijn in tijdelijke contracten zijn waarschijnlijk niet meer geldig als de nieuwe regel doorgevoerd wordt.  Check uw arbeidsovereenkomsten daarom en actualiseer ze van tijd tot tijd.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart