Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Personeelsvraagstukken in het midden- en kleinbedrijf

De personeelsvraagstukken binnen het midden- en kleinbedrijf kunnen op zich zeer divers zijn maar toch zijn er veel vergelijkbare vraagstukken waar ondernemers tegenaan lopen. Met de P&O Scan van Partner Personeel & Organisatieadvies kunnen we al heel snel een beeld neerzetten waar u met uw HRM beleid de komende jaren stappen kunt maken.

Knelpunten

We zien onderstaande knelpunten qua personeelsbeleid vaak terugkomen:

Personeelsplanning

Werving en selectie

 • Beperkte deskundigheid en arbeidsmarktervaring bij het werven en selecteren van personeel
 • Er worden regelmatig onnodige selectiefouten gemaakt bij het aannemen van nieuwe medewerkers
 • Sommige vacatures zijn moeilijk te vervullen

Begeleiding nieuwe medewerkers

 • Inwerken van nieuwe werknemers kost te veel tijd of verloopt moeizaam

Interne communicatie en organisatie van de werkzaamheden

 • Coördinatie en samenwerkingsproblemen tussen bepaalde afdelingen
 • Er is onvoldoende communicatie en werkoverleg binnen uw bedrijf
 • Medewerkers willen minder uren werken terwijl dat arbeidsorganisatorisch niet goed mogelijk is

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten

 • Medewerkers willen ouderschapsverlof en andere vormen van verlof of hun loopbaan onderbreken, terwijl dat arbeidsorganisatorische problemen geeft
 • Ontbreken van aangepaste/goede arbeidsovereenkomsten van medewerkers die al langer in dienst zijn
 • Niet zorgvuldig vastgelegde afspraken over arbeidsvoorwaarden en rechten uit het verleden
 • Niet goed op de hoogte van de nieuwe regels uit het arbeidsrecht en de CAO
 • Verworven rechten waarvan we afwillen en de betreffende werknemers niet
 • Wijzigen van arbeidstijden en arbeidsduur
 • Medewerkers willen langere vakanties, terwijl het al zo druk is
 • Onduidelijkheden over de toepassing van de CAO
 • Het introduceren van het spaarverlof en andere ruilmogelijkheden uit de CAO
 • Mogen werktijden zomaar aangepast worden?

Personeelshandboek en bedrijfsreglement

 • Hoe ver we moeten gaan met het vastleggen van “huis” regels in het arbeidsreglement
 • Opstellen van een bedrijfsreglement
 • Indeling van medewerkers/ functies in het indelingssysteem

Belonen en functioneren c.q. beoordelen

 • We willen onze manier van beoordelen aanpassen
 • Gesprekken over functioneren en beoordelingen leveren te weinig op
 • Wat zijn competenties en hoe kun je zien of iemand erover beschikt?
 • Hoe je een systeem van prestatiebeloning en resultaatdeling kunt invoeren dat ook echt werkt en niet te duur is
 • Hoe kunnen we kernmedewerkers en leidinggevenden met geld (of vooruitzichten) behouden en voorkomen dat ze voor zichzelf beginnen en ons gaan beconcurreren?
 • De opzet en introductie van het ruilen en sparen van arbeidsvoorwaarden en verlof.

Opleiding, training, scholing en ontwikkeling van medewerkers

 • Hoe gaan we de POP’s invoeren?
 • Het effect of rendement van opleidingen valt tegen
 • Geen tijd om zoveel aandacht aan de begeleiding, beoordeling en ontwikkeling van medewerkers te besteden

Productiviteit en Effectiviteit binnen de organisatie

 • Productiviteit houdt geen gelijke tred met stijging van de loonkosten
 • Productiviteit van bepaalde groepen werknemers is te laag
 • Te weinig zich op effectiviteit personeel in relatie tot de productie / kosten
 • Prestatieniveau van medewerker is (te) laag

Tevredenheid van de medewerkers

 • Werknemers gedragen zich soms alsof ze zich niet gewaardeerd voelen
 • Werknemers klagen over het feit dat “als je wat extra doet, je dat niet in het loon terugvindt".
 • Werknemers klagen dat er nooit iets kan.
 • Er is ontevredenheid onder de medewerkers

Ziekte en verzuim

 • Het zich vaak ziekmelden door enkele personen of op een bepaalde afdeling
 • Arbeidsongeschiktheid die ontstaan is door ongezonde of onverantwoorde vrije tijdsbesteding
 • Langdurig ziekteverzuim en/of problemen met een snelle reïntegratie
 • Personeel(svertegenwoordiging) meekrijgen voor een actievere aanpak
 • Naleving van veiligheidsvoorschriften bij of door de medewerkers
 • Aansluiting of samenwerking met een goede Arbo-dienst of Arbo-arts
 • Onnodige boetes van het UWV wegens onbekendheid met de Wet Verbetering Poortwachter

Betrokkenheid en motivatie van het personeel

 • Betrokkenheid en motivatie van medewerkers blijft achter
 • Er is veel weerstand tegen verandering of vernieuwing
 • (nieuwe) leidinggevenden worden niet goed geaccepteerd
 • Ouder wordende medewerkers bewegen om actief en inzetbaar te blijven

Uitstroom en ontslag / Personeelsdossiers

 • Er zijn de afgelopen jaren (te)veel mensen ontslagen omdat ze incompetent waren voor de functie
 • Ontslagprocedures hebben teveel geld gekost
 • Personeelsdossiers niet in orde
 • Geen vastlegging functioneringsgesprekken of geen functioneringsgesprekken voeren
 • Medewerkers functioneren niet maar te laat of niet ingegrepen
 • Onnodige of sudderende arbeidsconflicten

Verwante informatie

HRM Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt personeelsadvies en organisatieadvies. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart