Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

De HRM vraagbaak

De HRM vraagbaak is door Partner Personeel & Organisatieadvies ontwikkeld voor werkgevers en werknemers. U vindt hier tal van onderwerpen, tips en adviezen die te maken hebben met relevante P&O vraagstukken binnen organisaties.

Actuele P&O thema's

In onze HRM vraagbaak vindt u tal van actuele P&O thema's:

 • HRM vraagbaak ziekte en verzuim

  Actuele vragen over het verzuimdossier, verzuimreglement, langdurige ziekte van de werknemer, de nieuwe wet BeZaVA, de functie van de Arbodienst etc.

  Lees verder: HRM vraagbaak ziekte en verzuim.

 • HRM vraagbaak 2e spoor reïntegratie

  Onderwerpen als omscholing, vakantie of vrijwilligerswerk tijdens het 2e spoortraject, sancties van het UWV.

  Lees verder: HRM vraagbaak 2e spoor reïntegratie.

 • HRM vraagbaak reorganisatie en ontslag

  Vragen over de reorganisatie: collectief ontslag aanvragen, het afspiegelingsbeginsel, hoe communiceer je de reorganisatie? Vragen over ontslag: bijzondere situaties, ontslag op staande voet, schorsing, non-actief stellen van de medewerker, het nieuwe ontslagrecht en de gevolgen.

  Lees verder: HRM vraagbaak reorganisatie en ontslag.

 • HRM vraagbaak werving en selectie

  HRM onderwerpen zoals: het functieprofiel bij de werving benutten, opstellen vacaturetekst, de juiste wervingskanalen benutten, het nut van assessment, valkuilen bij werving en selectie:

  Lees verder: HRM vraagbaak werving, selectie en recruitment.

 • HRM vraagbaak arbeidsovereenkomsten

  Vragen over de arbeidsovereenkomst zoals: wat is een MUP, 0-uren contract, MIN-max en tal van technische vragen over het wijzigingsbeding, opzegbeding, concurrentiebeding. Vragen over arbeidsvoorwaarden: studiekostenregeling, werkkosten regeling, eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden door de werkgever.

  Lees verder: HRM vraagbaak arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden.

 • HRM vraagbaak ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

  Vragen over de rol van de OR, voordelen OR of PVT, kosten van scholing voor OR of PVT.

  Lees verder: HRM vraagbaak ondernemingsraad - personeelsvertegenwoordiging.

 • HRM vraagbaak solliciteren en outplacement

  Onderwerpen als: waarom is het moeilijk om een baan te vinden, hoe moet je solliciteren?, het nut van een CV, de noodzaak van netwerken:

  Lees verder: HRM vraagbaak solliciteren en outplacement.

 • HRM vraagbaak personeelshandboek en personeelsdossier

  Wat zet je in het personeelshandboek? Waar moet je aan denken bij het opstellen van een personeelshandboek? Waarom is een personeelsdossier zo belangrijk?

  Lees verder: HRM vraagbaak over het personeelshandboek.

 • HRM vraagbaak personeelsvraagstukken

  Actuele personeelsvraagstukken zoals: loonbeslag, de medewerker met financiële problemen, verslavingsproblematiek.

  Lees verder: HRM vraagbaak over personeelsvraagstukken.

 • HRM vraagbaak organisatievraagstukken

  HRM onderwerpen: het nut van functioneringsgesprekken, het organigram, functieprofielen, taakomschrijving.

  Lees verder: HRM vraagbaak over organisatievraagstukken.

HRM Advies?

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt ondersteuning inzake:

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart