Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wijzigingen Arbeidstijden door Corona

Door het vele thuiswerken, de onzekerheid van het kunnen boeken van een vakantie zullen er waarschijnlijk nieuwe afspraken moeten worden gemaakt inzake arbeids- en rusttijden. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Wellicht handig om even een aantal punten op de rij te zetten.

Vakantieregeling

Er kan dus zomaar een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaan als werknemers geen vakantiedagen op willen (of kunnen) nemen. Als recreatie en toerisme weer worden toegestaan bestaat de kans dat iedereen tegelijk op vakantie wil. Dus wellicht is het goed om vooruit te kijken als OR en tijdig afspraken te maken met de bestuurder.

De ondernemingsraad heeft op grond van art 27 lid 1 onder b WOR instemmingsrecht bij de invoering van een arbeids- of rusttijdenregeling of vakantieregeling.

Verplichte vrije dagen

De ondernemingsraad heeft ook instemmingsrecht bij het aanwijzen van een of meer verplichte collectieve vrije dagen. Wellicht staat hier ook iets over een eventueel van toepassing zijnde cao.

ADV opnemen

Een werkgever mag werknemers niet verplichten hun adv op te nemen; stimuleren is wel toegestaan. De regels over het ontstaan en opnemen van adv zijn meestal opgenomen in de cao.

Plus/min-uren

Bij bedrijven die een plus/min-urensysteem worden te veel gewerkte uren (plusuren) en te weinig gewerkte uren (minuren) bijgehouden en tegen elkaar weggestreept.

In deze tijden van corona kan het voorkomen dat werknemers naar huis worden gestuurd en gevraagd min-uren te schrijven. Maar het plus/min-urensysteem is bedoeld voor een normale werksituatie en niet voor de huidige crisissituatie. 

Wie zijn wij?

Partner Personeel en Organisaties Advies is gespecialiseerd in:

Personeelsadvies

Wij verzorgen:

Personeelsadvies en > Organisatieadvies

Op onze site ...

Op onze site vindt u een uitgebreide kennisbank met artikelen aangaande HRM, personeelsvraagstukken, tweede spoor re-integratie, organisatievraagstukken, solliciteren en outplacement, OR en PVT, reorganisatie en ontslag, werving en selectie en ziekteverzuim.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart