Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Instemmingsrecht OR bij wijziging personeelshandboek

Het personeelshandboek bevat doorgaans tal van artikelen die vallen onder  artikel 27 van de WOR. Dat betekent dat uw ondernemingsraad instemmingsrecht heeft wanneer het over bepaalde wijzigingen gaat. Het gaat dus niet direct om alle zaken die in het personeelshandboek staan maar met name die zaken die onder artikel 27 van de Wet op OndernemingsRaden worden genoemd. 

Wat staat er in artikel 27 van de WOR?

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

 • Een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling
 • Een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
 • Een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
 • Een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reintegratiebeleid;
 • Een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
 • Een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
 • Een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
 • Een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • Een regeling op het gebied van het werkoverleg;
 • Een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
 • Een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
 • Een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen.

> Zie ook: de uitgebreide beschrijving van artikel 27.

Instemmingsrecht wijziging personeelshandboek

Wat is instemmingsrecht?

Instemmingsrecht van de ondernemingsraad wil zeggen dat de OR bevoegd is om mee te beslissen over de voorgestelde wijzigingen in het personeelshandboek. Als bestuurder of werkgever kunt u dus niet zomaar de wijzigingen doorvoeren. Heeft de OR dan de bevoegdheid om te bepalen hoe de wijzigingen eruit zien? Dat voert ons te ver. Instemmingsrecht is in feite een vetorecht. De OR mag de voorgestelde wijzigingen afwijzen. Dat is wat anders dan dat de OR zelf een beslissing neemt over hoe het dan wel moet. 

Draagvlak is van belang

Overigens is het altijd van belang om draagvlak binnen uw organisatie te hebben wanneer u wijzigingen op het terrein van arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid wilt doorvoeren. Het is dus verstandig om de OR er sowieso bij te betrekken. 

> Lees ook: onderwerpen voor het personeelshandboek

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partij

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart