Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Arbeidsovereenkomst met Uitgestelde Prestatieplicht

De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht wordt ook wel MUP genoemd. In de volksmond noemt men het: ‘afroepcontract’, ‘stand-by contract’, ‘contract voor hulpkrachten of oproepkrachten’ of ‘los dienstverband’.

Twee soorten MUP

De MUP kent twee varianten namelijk:

Kenmerken

  • Uitgangspunt is dat alleen betaald hoeft te worden als een oproep is gedaan (en aanvaard) via de oproepclausule.
  • Gedurende de eerste zes maanden van de MUP overeenkomst, kan de werkgever de verplichting om loon te betalen uitsluiten voor het geval er niet wordt gewerkt.
  • Die uitsluitingmogelijkheid bestaat niet voor de periode na afloop van de eerste zes maanden. Dat betekent dat na zes maanden, ook als er niet wordt opgeroepen, toch loon betaald moet worden op basis van de gemiddelde omvang in de daaraan voorafgaande drie maanden.
  • Is een oproep gedaan en wordt de oproeper ziek, dan heeft hij/zij recht op loon op grond van artikel 7:629 BW voor de duur van de oproep.
  • De MUP overeenkomst is een doorlopende arbeidsovereenkomst. Er wordt echter niet voortdurend gepresteerd: die prestatie kan worden uitgesteld.
  • Uitgangspunt is dat er geen vrijblijvendheid is: de werkgever moet de arbeidskracht oproepen als er werk is en de oproepkracht moet zo’n oproep aanvaarden.
  • Wel geldt hier de algemene regel dat er minstens drie uur loon moet worden betaald, ook als de oproep maar voor een uur is.

Ketenregeling van toepassing

Omdat de MUP overeenkomst een doorlopende arbeidsovereenkomst is wordt deze vaak voor bepaalde tijd aan te gaan. Consequentie van deze constructie is dat, als de overeenkomst wordt verlengd, daarop de ketenregeling van artikel 7:668a BW van toepassing is.

Als de overeenkomst drie keer is verlengd met een tussenpose van minder dan drie maanden, geldt het vierde contract als een contract voor onbepaalde tijd.

Uitgestelde prestatieplicht MUP

Rechten werknemer bouwen zich op

Naarmate de tijd vordert, bouwen de rechten van de werknemer zich op. De eerste 6 maand betaalt u de werknemer naar het aantal gewerkte uren. Daarna krijgt de werknemer loonbetaling op basis van het gemiddeld aantal uren dat hij/zij in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. Ook voor de extra uren die gewerkt zijn.

> Zie ook: rechtsvermoeden bij MIN-MAX en 0-uren contracten.

Wet flexibliteit en zekerheid

Ook de wet flexibiliteit en zekerheid draagt bij aan de schijnflexibliteit van oproepcontracten. Zie hiervoor ook: actualiseren arbeidsovereenkomsten is belangrijk.

Is een MUP contract geschikt in uw situatie?

Of een MUP contract de beste vorm is voor de inzet van flexibele arbeid en oproepkrachten valt te bezien. Dat hangt af van een groot aantal factoren die wij graag met u bespreken.

        Ondersteuning personeelsvraagstukken

Kies voor een HRM Abonnement.

Structureel deskundig advies
Vast bedrag per maand
Bij urgentie direct de juiste hulp

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart