Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Advies bij schorsing of op NON-actief stellen van de medewerker

Partner P&O advies adviseert organisaties ingeval er sprake is van het op non-actief stellen of schorsen van de medewerker. Als werkgever bent u aan strikte eisen gebonden wanneer u een medewerker schorst of op non-actief stelt.

Wanneer?

Een medewerker op non-actief stellen kan diverse redenen hebben:

 • Er is volgens u sprake van ontslag om dringende reden maar u hebt nog tijd nodig voor nader onderzoek om dit te bewijzen.
 • Een onwerkbare conflictsituatie met de werkgever of met collega's onderling.
 • Misdragingen of ontoelaatbaar gedrag wat niet leidt tot ontslag om dringende redenen maar wel tot disciplinaire maatregelen.
 • Het vervallen van een functie wegens reorganisatie (in dit geval gaat het in samenspraak met de medewerker).

Waarom?

Het op non-actief stellen van de medewerker heeft een aantal functies:

 • Er is tijd nodig voor onderzoek: bijvoorbeeld bij schorsing die zou kunnen leiden tot ontslag om dringende reden.
 • Tijd voor onderzoek hoe en of een conflict kan worden opgelost in geval van een verstoorde relatie.
 • Afkoelperiode voor de medewerker om na te denken over eigen gedrag en handelen.
 • Het ontbreken van passend werk door reorganisatie en onderzoek naar andere mogelijkheden.

Meer informatie over: schorsing en op non-actief stellen van medewerker

Medewerker schorsen of op non-actief stellen

Aandachtspunten voor de werkgever

 • Op non-actief stellen van de medewerker dient schriftelijk te gebeuren.
 • U moet tijdens de non-actiefstelling of schorsing wel het loon van uw werknemer moet doorbetalen.
 • De medewerker heeft recht op de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals gebruik leaseauto, laptop en telefoon tenzij invordering is geregeld via het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst.
 • Op non-actief stellen is van tijdelijke aard.

Organisatieadvies

Partner Personeel en Organisatieadvies verzorgt organisatieadvies in de vorm van:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft meer dan 10 jaar ervaring in de HRM wereld. We kennen het klappen van de zweep. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart