Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Gevolgen WWZ bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft impact op o.a. de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Deze wijzigingen zijn ingegaan op 1 januari 2015. 

Aanzegtermijn: verlengen tijdelijke contracten

Loopt de tijdelijke arbeidsovereenkomst nu vaak automatisch af omdat deze van rechtswege eindigde op de overeengekomen datum, vanaf 1 janauri 2015 moet u een werknemer van wie het tijdelijk contract afloopt tenminste één maand voor de einddatum van het contract informeren of u de werknemer een nieuw contract gaat aanbieden of de arbeidsrelatie wilt beëindigen. Deze aanzegtermijn geldt voor contracten die tenminste zes maanden hebben geduurd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, tenzij in de arbeidsovereenkomst of in de CAO een bepaling is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever moet worden opgezegd. Vanaf 1 janauri 2015 moet een werkgever voor iedere arbeidsovereenkomst die tenminste zes maanden heeft geduurd tijdig schriftelijk aan de werknemer meedelen of deze al dan niet wordt voortgezet.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum

De aanzegtermijn geldt niet voor tijdelijke contracten waarvan het eindtijdstip niet op een kalenderdatum is gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van een specifiek project. Ook voor een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (die eindigt op verzoek van de inlener) geldt de aanzegtermijn niet.

Boete bij niet naleven

Bij niet naleving van de verplichting de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het in geld vastgestelde loon voor een maand. In geval van niet tijdige nakoming van de aanzegverplichting moet deze vergoeding naar rato worden betaald.

Andere wijzigingen in 2015

We hebben alle wijzigingen betreffend de WWZ voor u op de rij gezet.

> Lees verder: wijziging wet en zekerheid 2015.

Check uw arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten zijn onderhevig aan veranderde wet- en regelgeving. Wanneer u al jaren met hetzelfde model arbeidsovereenkomst werkt, kan het gebeuren dat deze niet meer actueel zijn. Check uw arbeidsovereenkomsten daarom en actualiseer ze van tijd tot tijd.

Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies kan u behulpzaam zijn bij het samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart