Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Duurzame inzetbaarheid blijkt hot thema

Duurzaam inzetbaar lijkt het nieuwe 2020 te worden. Je kunt geen mail openen of de volgende nieuwsbrief met dit thema ligt voor je. En duurzaam inzetbaar is meer dan een dingetje dat ontstaan is nu de pensioenleeftijden zich aan het oprekken zijn. Duurzame inzetbaarheid is voor iedereen, van jong tot oud en van hoog naar laag.

Als men kijkt naar de leeftijdsopbouw in diverse organisatie dan mag men concluderen dat dit een afspiegeling is van de samenleving, een vergrijzende opbouw. Als organisatie dient men daar   rekening mee te houden met de werkzaamheden. De vraag is dan ook: hoe kun je efficiënt en vitaal werken combineren met goede bedrijfsresultaten? Dat is de uitdaging voor de komende jaren.

De duurzaam inzetbaarheid valt op te splitsen in een aantal deelthema’s;

  • Van life-long employment naar een tweede loopbaan
  • Verzuim voorspellen en voorkomen
  • Van werk naar werk
  • Duurzame inzetbaarheid is voor iedereen

Van life-long employment naar een tweede loopbaan

Ging je vroeger aan de slag bij Philips, PTT of de Shell dan eindigde de loopbaan vaak ook bij deze werkgever. Maar veel beroepen zijn tegenwoordig bezwarende beroepen met hoge belasting, hetzij in de bouw, in de installatietechniek maar ook in productieomgevingen. Dus functies die je niet tot je 67e kunt uitvoeren. Er zijn zelfs beroepen die je slechts 20 jaar mag uitoefenen. En niet iedereen tekent voor de verplichting om in zijn loopbaan een tweede loopbaan te ontwikkelen want zekerheid is wel een dingetje in ons bestaan. Dit vraagt om een duidelijk, nieuw beleid.

Als je het onderwerp serieus aan de orde stelt, helder bent over de kaders en open staat voor maatwerk, kunnen werknemers in beweging komen dan wel heeft het in een bedrijf 24 /7 de aandacht. En wij moeten ons ook realiseren dat medewerkers zondermeer nadenken over het verloop van hun loopbaan, jong en carrière, ouder en het behalen van de pensioenleeftijd, van ondernemer tot timmerman en van kapper tot duikinstructeur. Begin dus al bij de aanname met het informeren dat dit geen baan voor het leven is.

Verzuim voorkomen

Het voorkomen van verzuim op latere leeftijd dient extra aandacht te krijgen. Er zijn inmiddels diverse methodieken ontwikkeld. Bekend zijn het werken met de stoplicht kleuren. Rood betekent dat medewerkers op dit moment ziek zijn. Oranje staat voor verschillende ziekmeldingen, een specifiek verzuimpatroon of gedragssignalen op het werk. En groen laat medewerkers zien die niet of nauwelijks verzuimd hebben en ook geen signalen vertonen. Maar via een gecertificeerde ARBO dienst is het ook mogelijk om middels een aantal testen, gewicht, suiker, bloeddruk en Hartfilmpje om deze kleuren te gebruiken, groen is gezond, oranje is pas op en rood is actie. Deze indeling geeft direct handvatten voor acties".

Dus maak de oorzaken voor verzuim of gedragssignalen concreet. Benoem de zaken die verzuim voorspellen en toekomstig verzuim voorkomen. En zoek samen met de medewerker naar oplossingen.

Van werk naar werk

Als organisatie en als werknemer dient men erop gericht te zijn dat we ons moeten aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We moeten langer doorwerken, er zijn risicoberoepen  en de ontwikkelingen binnen diverse beroepen gaan snel. Zowel in de techniek als op de arbeidsmarkt. Dit alles vraagt om duurzame inzetbaarheid, oftewel het optimaal inzetten van capaciteiten.

Maatwerk is daarbij het allerbelangrijkste. Vaak moet men anders denken van reactief naar creatief en onze gezondheidszorg moet van curatief naar preventief. Medewerkers moeten in gesprek met leidinggevenden en loopbaanbegeleiders. En leidinggevenden moeten in gesprek met loopbaanbegeleiders. Wie van werk naar werk wil, heeft maatwerk nodig.

Duurzame inzetbaarheid is voor iedereen

De thema’s mobiliteit, bewustwording medewerkers en verzuimreductie moeten verder uitgediept worden. Men dient zich aftevragen hoe je medewerkers in beweging krijgt. Veel opties zijn al aanwezig, denk aan de keuze voor een vierdaagse werkweek, duurzame inzetbaarheid in het beoordelingsgesprek opnemen, voorlichting door een ARBO – dienst. Duurzame inzetbaarheid is dus voor iedereen, van jong tot oud en van hoog naar laag. 

Verwante informatie

HRM Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt organisatieadvies aan MKB bedrijven. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart
sitemap | contact | privacy | ontwerp dotsolutions