Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Duurzaam inzetbaarheid van werknemers

Een definitie van duurzaam inzetbaarheid is: medewerkers zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij gedurende hun gehele loopbaan op een gezonde, competente en productieve wijze werkzaam kunnen zijn.

Beroepsbevolking gaat dalen

Het wordt steeds belangrijker dat werknemers langer aan het werk blijven aangezien de beroepsbevolking tussen nu en 2038 met ongeveer 1 miljoen gaat dalen. In de media wordt veel geschreven over duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Door de verhoging van de pensioenleeftijd moeten bedrijven werk gaan maken van hun beleid inzake duurzame inzetbaarheid. Door in een vroeg stadium aandacht te besteden aan de inzetbaarheid van medewerkers vergroot men de mogelijkheden en kansen.

De gemiddelde uittreedleeftijd

De gemiddelde uittreedleeftijd is sinds 2006 in vijf jaar gestegen van 59 jaar naar 63 jaar, in het recente Lenteakkoord staat om de AOW leeftijd geleidelijk te verhogen naar 67 jaar. Tevens gaat voor de ontslagvergoeding een maximum gelden en zal dit worden omgezet voor een budget voor scholing en werk naar werktrajecten.

Bewustwording inzetbaarheid

Voor de ondernemer rest nu de vraag op welke manier men de betekenis van het werk voor de werknemer kan vergroten. Een belangrijk element hierbij is dat de medewerker zich bewust moet zijn of bewust moet worden van zijn inzetbaarheid op hogere leeftijd. Wanneer de werknemer zich hier bewust van is kan hij hier rekening mee houden bij keuzes in zijn loopbaan. Echter dit bewustzijn is niet altijd van nature aanwezig en de noodzaak om hier mee bezig te zijn was significant lager.

Implementatieplan

Bij het in kaart brengen van de kansen en knelpunten voor duurzame inzetbaarheid moet men binnen de organisatie huidige en toekomstige ontwikkelingen in kaart brengen die het werk en de medewerker beïnvloeden. De balans tussen werk, medewerker en behoefte van het bedrijf is geen stabiel gegeven, medewerkers ontwikkelen zich verder, levensbehoeften wijzigen en technologische ontwikkelingen verandert de vraagstelling. Dat kan betekenen dat medewerkers scholing nodig hebben, de inzet van medewerkers moet veranderen. Door zowel de huidige situatie als toekomstige ontwikkelingen onder de loep te nemen kan gekozen worden voor acties die duurzaam zijn naar de toekomst. Belangrijk is het creëren van een breed draagvlak binnen het bedrijf, een heldere aanpak en goed implementatieplan.

Verwante informatie

HRM Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt organisatieadvies aan MKB bedrijven. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

HRM advies in uw regio

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart