Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker

Werkgevers  betalen voor de flexwerkers die ziek zijn als hun tijdelijke contract afloopt. Nu verdwijnen deze tijdelijke krachten nog in Ziektewet of wel de vangnetregeling en heeft de werkgever geen verplichting meer, maar binnenkort blijven werkgevers verantwoordelijk voor hun zieke flexwerkers, ook financieel. Als bedrijf moet men dus de flexwerkers meenemen in het verzuimbeleid, omdat de werkgever anders flink wordt aangeslagen voor ziek flexibel personeel. Sinds 1 januari van dit jaar (2013) is daarom al de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De gevolgen van deze wet gaan werkgevers vanaf 1 januari 2014 echt merken.

Nieuwe ziektewet

Nieuwe gedifferentieerde premie

Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 januari 2014 een nieuwe gedifferentieerde premie betalen om daarmee bij te dragen aan ziektekosten van flexwerkers die in de Ziektewet of WIA komen. Dit heeft ook gevolgen voor het eigenrisicodrager schap voor de Ziektewet en de WGA.

Voor werkgevers die vanaf 2012 gebruik hebben gemaakt van flexwerkers waaraan een ziektewetuitkering is uitbetaald na het einde van hun dienstverband, worden vanaf 2014 doorbelast in de nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Het is raadzaam om hier goed met uw accountant naar te kijken of deze aanslagen en berekeningen kloppen. Voor de duidelijkheid nog even op een rijtje het begrip flexwerkers;

Wie is flexwerker?

Met flexwerkers bedoelt de wetgever: werknemers met een ‘fictieve dienstbetrekking’, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden, werknemers die ziek uit dienst gaan, maar ook werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (de zogenoemde nawerking)

Verwante informatie

HRM Advies inzake ziekteverzuim

Partner Personeel & Organisatieadvies verzorgt begeleiding bij ziekte of verzuimvraagstukken maar ook bij het ontwikkelen van verzuimbeleid. U kunt bij ons terecht voor:

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het vak. Voordeel is dat u in gesprek gaat met een vakprofessional met veel praktijkervaring. We kennen het klappen van de zweep en kunnen daardoor buitengewoon gericht adviseren en handelen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart