Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wet BeZaVa

De wet BeZaVA is een feit en betekent Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Dit wordt wel de modernisering van de ziektewet genoemd. Maar wat betekent het voor u als werkgever?

Waar gaat de nieuwe ziektewet over?

Nu betaalt u voor de Ziektewet een sectorpremie, per 1 januari 2014 gaat deze in veel gevallen omgezet worden in een gedifferentieerde premie. De hoogte van deze premie hangt dan af van de uitstroom van zieke medewerkers bij uw organisatie. Dus betalen per zieke medewerker die bij u uit dienst gaat of is gegaan.

Aanvraag zwangerschapsverlof

Wat zijn vangnetters?

Wie is vangnetter?

  • iemand zonder werkgever die als uitzendkracht ziek wordt en daardoor de ziektewet ingaat
  • werknemers die ten tijde van de afloop van hun arbeidsovereenkomst ziek zijn en waarvoor werkgevers dan verantwoordelijk zijn
  • degene die binnen 28 dagen naar afloop van de arbeidsovereenkomst ziek wordt
  • zieke WW-ers na 13 weken WW.

De Nieuwe Ziektewet geld dus voor vangnetters zonder werkgever.

Ziekte door zwangerschap

Wat gaat er veranderen door de BeZaVA?

De uitkering Ziektewet moet natuurlijk ergens van betaald worden. Dit wordt gedaan vanuit de sectorpremie die voor alle bedrijven uit een bepaalde sector gelijk was. De hoogte wordt dus per sector bepaald. En dit gaat dus veranderen. De werkgever gaat nu een bepaalde premie betalen per uitgestroomde werknemer dus differentiatie de Werkhervattingskas genoemd.

Bij de berekening van de nieuwe premies worden werkgevers in 3 categorieën ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand:

  • kleine werkgevers (met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): premie op sectorniveau
  • middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie
  • grote werkgevers (meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): premie op individueel niveau.

Werkgevers gaan ook een gedifferentieerde premie betalen voor ex-werknemers die vanuit de Ziektewet in de WIA instromen.

De gedifferentieerde premie wordt vastgesteld aan de hand van de instroomgegevens van 2012. Dus voor iedere werknemer die in 2012 in de Ziektewet of in de WIA (vanuit de Ziektewet) is ingestroomd, zal de laatste werkgever de gedifferentieerde premie moeten gaan betalen.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ziekteverzuim

Partner Personeel & Organisatieadvies verzorgt begeleiding bij ziekte of verzuimvraagstukken maar ook bij het ontwikkelen van verzuimbeleid. U kunt bij ons terecht voor:

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het vak. Voordeel is dat u in gesprek gaat met een vakprofessional met veel praktijkervaring. We kennen het klappen van de zweep en kunnen daardoor buitengewoon gericht adviseren en handelen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart