Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Bedenktijd bij de vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden krijgt de medewerker 2 weken bedenktijd. Aan deze verplichting dient de werkgever vanaf 1 juli 2015 te voldoen.

Wat is er veranderd?

Voor 1 juli 2015 was het ook al zo dat u een medewerker niet kon dwingen om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Een medewerker had recht om juridisch advies in te winnen. Begrijpelijk want wij hebben wel situaties meegemaakt dat de medewerker op geen enkele manier begrepen had waarvoor hij/zij tekende.

In het nieuwe ontslagrecht is vastgelegd dat een medewerker recht heeft op 2 weken bedenktijd.

Twee weken bedenktijd: wat betekent dat?

De medewerker krijgt dus twee weken bedenktijd op het moment dat u de vaststellingsovereenkomst aanbiedt. U bent verplicht om de medewerker deze ruimte te bieden.

 • Getekende vaststellingsovereenkomst: alles rond?

  Stel dat uw medewerker wel binnen de termijn van 2 weken akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst. Stel dat de vaststellingsovereenkomst ondertekend is door de medewerker. Is dan alles rond? Nee. In het nieuwe ontslagrecht heeft de medewerker het recht om de getekende beëindigingovereenkomst schriftelijk op te zeggen zonder opgaaf van reden.

 • Eenmalig herroepen van de afspraken: recht van de medewerker

  De medewerker heeft dus het recht om de afspraken zoals vastgelegd in de beëindigingovereenkomst te herroepen zelfs na ondertekening. Dat recht is eenmalig en uiteraard binnen de gestelde termijn van 14 dagen. Wanneer de medewerker akkoord gaat met een tweede voorstel dan is hij/zij gebonden aan de afspraken zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

 • Transitievergoeding

  Afspraken rond de transitievergoeding mogen hoger of lager zijn dan de wettelijke verplichting mits de medewerker hiermee instemt.

Waar moet u als werkgever op letten?

De werkgever heeft de plicht om:

 • de bedenktermijn van 14 dagen in acht te nemen
 • de medewerker te wijzen op het recht van de bedenktermijn: wij adviseren om dit op te nemen in de vaststellingsovereenkomst

Bij het niet nakomen van deze verplichting wordt de bedenktermijn met een week verlengd.

Lees ook: andere vragen over ontslag met wederzijds goedvinden!

 

Verwante informatie

HRM Advies inzake ontslag en reorganisatie

Partner Personeel & Organisatieadvies adviseert bij de ontslagaanvraag, reorganisatie, arbeidsconflict etc. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart