Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Scholingsrecht Ondernemingsraad

Uit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de Ondernemingsraden optimaal gebruik maken van hun scholingsrecht. Wellicht is het handig om bij aanvang van een zittingsperiode een scholingsplan te maken. 

Ondernemingsraden kunnen vaak drukbezet zijn met zaken als overleg, standpunten voorbereiden en de achterban informeren. Daardoor kan het voorkomen dat scholing te weinig aandacht krijgt. Verder is het bekend dat de ervaren OR-leden minder behoefte hebben aan scholing.

Check welke vaardigheden in huis zijn en welke ontbreken?

Wellicht is het handig om jaarlijks een check te doen om te bekijken welke vaardigheden ontbreken. Zo vermindert men het risico dat veel capaciteit en talent in ondernemingsraden onbenut blijven. Een Ondernemingsraad die zich regelmatig schoolt is een betere gesprekspartner voor de bestuurder en is beter in staat de medewerkers te vertegenwoordigen. Het uitgebreide scholingsrecht is vastgelegd in artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
Het advies van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) aan ondernemingsraden is daarom om periodiek zo’n scholingsplan op te stellen. De SER heeft daardoor een tool ontwikkeld die de ondernemingsraad in vijf stappen op weg helpt.

Stap 1: Inventarisatie

De eerste stap is het duidelijk krijgen waar de Ondernemingsraad staat en hoe men zich wil manifesteren. Welke visie heeft de OR op medezeggenschap? Welke kennis en vaardigheden zijn binnen de OR aanwezig? 

Stap 2: Scholingsbehoefte

Hiermee stelt men de scholingsbehoefte vast van de gehele Ondernemingsraad en de afzonderlijke OR-leden. Welke kennis en vaardigheden ontbreken of moeten verder geschoold worden?
Ook is het belangrijk om te checken welke vaardigheden in huis zijn en welke ontbreken, zoals: schrijven, vergaderen, netwerken, onderhandelen, organiseren.

Stap 3: Hoe?

Hier gaat het over hoe (verdere) scholing concreet te organiseren. Het is verstandig hierover breed informatie te verzamelen, in de organisatie maar ook buiten. Wissel eventueel ervaringen uit met andere Ondernemingsraden of deskundigen. 

Stap 4: Organisatie

Hier gaat het om het vastleggen van de scholingsbehoefte in het scholingsplan. Heldere leerdoelen horen daar in thuis, inclusief een planning, een budget en welke deskundigen helpen om de leerdoelen te realiseren. Een tussentijdse evaluatie mag ook niet ontbreken. In deze stap bespreken Ondernemingsraad en bestuurder het scholingsplan. 

Stap 5: Evaluatie

De laatste stap is evaluatie: zijn de leerdoelen behaald? Hebben alle OR-leden hun kennis en vaardigheden kunnen bijspijkeren? Wat ging er goed en wat kan beter? Wat zijn lessen voor de toekomst?

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart