Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wie betaalt de scholing van de OR-leden?

Een interessante vraag voor OR-leden is wie de kosten van scholing, omscholing of bijscholing van de ondernemingsraad betaalt? Is dat de werkgever? Of moet u dat als ondernemingsraad zelf betalen?

Wet op de ondernemingsraad

  • In de nieuwe WOR staat nog duidelijker dat de werkgever verantwoordelijk is voor scholing van OR-leden ‘van voldoende kwaliteit’ (artikel 18, lid 2).
  • Niet alleen krijgt de werkgever de verantwoordelijkheid over voldoende scholing, ook staat in de WOR nu nog duidelijker dat de kosten van scholing en vorming voor rekening komen van de bestuurder (uitbreiding artikel 22).

Richtbedragen OR-cursussen

Op voordracht van de CBM wordt door de SER jaarlijks richtbedragen vastgesteld voor OR-scholing. Ondernemingsraden en bestuurders kunnen dan snel bekijken wat redelijke kosten zijn voor goede scholing.

Kosten voor scholing van OR leden

Belang scholing

Uit gesprekken met ondernemingsraden blijkt dat men scholing belangrijk vindt, maar een  scholings- of ontwikkelingsplan is vaak niet aanwezig of zijn zelden concreet uitgewerkt. Ook blijkt dat veel  van de ondernemingsraden niet al hun scholingsrechten benutten. Soms is daaraan geen behoefte, maar ook werkdruk en economische omstandigheden spelen een rol. Uit recent onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de scholing eerder beter geworden dan slechter en er meer behoefte is aan korte cursussen.

Zie ook: HRM vraagbaak ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging.

Nieuwsbrief SOMz

In een nieuwsbrief van SOMz staat te lezen dat het ministerie van SZW is gestart met de aanbesteding van een nieuw 'nalevingsonderzoek'. Sinds 1998 wordt periodiek onderzocht hoe de Wet op de ondernemingsraden wordt nageleefd. De vorige editie vond in 2011 plaats. Uit de Tweede Kamer is de vraag gekomen om hiervoor niet alleen werkgevers te benaderen maar ook werknemers.

Steeds meer bedrijven kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Sinds eind 2009 zijn er niet meer zo veel ondernemingen geweest met dat probleem als nu het geval is. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wanneer bedrijven beleid willen voeren om personeel aan te nemen of zittende medewerkers op te leiden, dan is dat van belang voor de ondernemingsraad. Het aanstellingsbeleid en personeelsopleidingen vallen onder het instemmingsrecht van de or. Helaas laten veel ondernemingsraden hier een kans liggen.

Zie ook: voorbereidingscommissie OR instellen

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart