Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Niet nakomen Wet op de Ondernemingsraad

Wat als de bestuurder, bewust of onbewust, zijn verplichtingen niet na komt op de grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Kan een Ondernemingsraad dan naleving afdwingen, en hoe werkt dat dan.

Afdwingen van naleving

De WOR biedt met artikel 36 de mogelijkheid om naleving af te dwingen, al is het maar door ermee te dreigen. Om het instellen van een ondernemingsraad en de inrichting van de medezeggenschap, kan iedere belanghebbende de kantonrechter te vragen om de bestuurder op grond van dit artikel zijn verplichtingen gaat nakomen.

Zo’n belanghebbende kan ook een werknemer zijn die in de onderneming werkt, maar meestal worden dit soort procedures gevoerd door vakbonden.

Nakomen van verplichting

Alle andere verplichtingen uit de WOR kan de ondernemingsraad bij de kantonrechter een verzoek indienen dat de Bestuurder zijn verplichtingen moet nakomen. Ook verplichtingen uit hoofde van een met de OR gesloten ondernemingsovereenkomst.

Met artikel 36 WOR kun je direct naleving afdwingen van alle bepalingen waarvoor geen specifieke nalevingsbepaling is opgenomen.

Verplichting tot advies

Stel dat de Bestuurder ten onrechte de Ondernemingsraad niet in de gelegenheid stelt om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit in de zin van artikel 25 lid 1 WOR dan kan de OR de kantonrechter vragen de Bestuurder te verplichten alsnog advies te vragen.

Ook kan de OR ervoor kiezen binnen die maand beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer. Belangrijk voordeel van die procedure is dat de Ondernemingskamer de Bestuurder kan verplichten zijn besluit in te trekken en de gevolgen ongedaan te maken, of hem kan verbieden het uit te voeren.

Procedurele voorschriften

Een vergelijkbaar proces doet zich voor als de Bestuurder andere procedurele voorschriften niet nakomt. Bijvoorbeeld als hij weigert bepaalde informatie aan de OR te verschaffen die nodig is om een voorgenomen besluit te beoordelen. Of als hij niet aangeeft hoe in de personele gevolgen voorzien gaat worden.

Een dergelijke indirecte nakoming komt ook wel voor bij het instemmingsadvies op grond van artikel 27 lid 6 WOR, wanneer de OR de nietigheid van een besluit heeft ingeroepen overeenkomstig lid 5 van artikel 27. De rechter verplicht de Bestuurder in dat geval niet het besluit (alsnog) ter instemming voor te leggen, hij verbiedt de Bestuurder het besluit uit te voeren.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over de ondernemingsraad vindt u tientallen artikelen. Heeft u deze artikelen al gelezen:

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart