Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Meer rendement uit uw Ondernemingsraad

Heeft u het gevoel dat uw ondernemingsraad de hakken in het zand zet, dat ze niet mee denken met de organisatie en dat ze wellicht relevante kennis missen. Een ondernemingsraad is verplicht in een onderneming met vijftig of meer medewerkers. U kunt ook verplicht zijn een ondernemingsraad in te stellen als dat in de collectieve arbeidsovereenkomst staat.

Resultaat

De vraag is natuurlijk hoe u er voor kunt zorgen dat uw OR rendeert? Als ondernemer wilt u natuurlijk een optimaal resultaat bereiken, uw Ondernemingsraad kan u daar bij helpen. Hoe kunt u er nou voor zorgen dat uw Ondernemingsraad proactief is in plaats van reactief?
De ondernemingsraad is er voor het belang van het goed functioneren van de onderneming, dus niet enkel voor het personeel maar ook voor de onderneming. Uw ondernemingsraad kan u adviseren over belangrijke onderwerpen.

Het is daarom van groot belang dat de leden van de ondernemingsraad scholing krijgen over de rol van de OR en wat de wettelijke kaders zijn. Deze scholing is wettelijk vastgelegd. Om uw ondernemingsraad mee te kunnen laten denken met u als ondernemer, dient zij kennis te hebben over de werking van het adviesrecht en instemmingsrecht en overige taken.

Meer rendement in ondernemingsraad

Adviesaanvraag indienen

Bij voorgenomen besluiten die belangrijke financiële, economische of organisatorische gevolgen hebben, behoort u als ondernemer een adviesaanvraag in te dienen bij uw ondernemingsraad. Wanneer u voornemens bent een besluit te nemen dat betrekking heeft op sociaal beleid, is instemmingsrecht van toepassing. Bij sociaal beleid kunt u denken aan personele regelingen zoals een regeling over de arbeidsomstandigheden of over de personeelsbeoordeling.

Indien uw voorgenomen besluit instemmings- of advies plichtig is, dan dient u tijdig de Ondernemingsraad in te lichten en om advies te vragen.

Tijdig betrekken bij besluitvorming

Uw ondernemingsraad tijdig betrekken bij uw voorgenomen besluit kan een reactieve bijdrage van hen opleveren. Geef de Ondernemingsraad ruim de gelegenheid voorafgaand aan de formele advies- of instemmingsaanvraag gelegenheid mee te denken en input te geven. Voorkom dat uw ondernemingsraad onder tijdsdruk besluiten moet nemen over gewichtige onderwerpen.

Zie ook: checklist instemmingsaanvraag OR

Neem de OR Serieus

Kortom; neem uw ondernemingsraad serieus, voorzie hen van de benodigde kennis door middel van scholing, neem hen mee in het proces om draagvlak te creëren. Een gewaardeerde OR kan een betrokken en waardevol orgaan binnen uw organisatie zijn.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart