Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Campagne opzetten voor kandidaten Ondernemingsraad

Nog vaak krijgen wij te horen dat het moeilijk is om kandidaten te vinden voor de verkiezingen van de Ondernemingsraad. Wellicht kunnen onderstaande stappen helpen om voldoende kandidaten te vinden.

Wat doet de OR?

Begin met het uitleggen wat een Ondernemingsraad mogelijk binnen het bedrijf kan doen. Dit is dus iets anders dan wat de Ondernemingsraad wil bereiken binnen het bedrijf. Dus leg uit wat de  positie van de OR is ten opzichte van de directie en wat de belangrijkste taken en bevoegdheden zijn. Een boodschap kan zijn dat besluiten beter worden als zij gedragen worden door de gehele organisatie.

Kandidaten vinden

Om verkiezingen te kunnen houden heeft men voldoende kandidaten nodig. Dit betekent dat de Ondernemingsraad een oproep moet doen dat medewerkers zich kunnen aan melden, maar beter is de persoonlijke benadering, werk in cirkels, begin bij degenen die al OR gezind zijn: leden van werkgroepen, niet OR leden van commissies of contactpersonen.

Ga in gesprek

Ga in gesprek met de werknemers en leg uit waarom het OR werk iets voor hem / haar is. Vertel iets voor de noodzakelijke kwaliteiten en competenties die zij hebben.

De Ondernemingsraad en het bedrijf kunnen de kandidaten ondersteunen in hun campagne. Bijvoorbeeld met posters, flyers, verkiezingspagina of een speciale verkiezingsnieuwsbrief.

Zichtbaar worden

Stimuleer dat de kandidaten in deze fase op ‘verkiezingstournee’ gaan. Dat is niet alleen goed voor de kandidaten zelf, ook voor de zichtbaarheid van de or.

Nodig uit om te stemmen

Wijs de medewerkers een paar weken voor de verkiezingsdatum op hun stemrecht en vraag hen te stemmen op x-datum. Uiteraard zullen de kandidaten hun collega’s ook stimuleren om te stemmen, maar verzuim als or niet om de achterban uit te nodigen. Vaak gaat dit ‘automatisch’ via de uitnodiging om digitaal te stemmen.

Gerelateerde artikelen:

Heeft u deze artikelen al gelezen?

Opzetten PVT of OR

Moet binnen uw organisatie een ondernemingsraad worden opgezet? Graag benutten wij onze ervaring en kennis om u daarbij de juiste begeleiding te bieden. 

> Zie ook: Opzetten ondernemingsraad

Voor leden van de PVT zonder ervaring is het vaak moeilijk om de personeelsvertegenwoordiging op te starten. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u van dienst zijn door PVT-leden de juiste begeleiding te bieden.

> Zie ook: Opzetten Personeelsvertegenwoordiging

Training OR & PVT

Voor leden van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging organiseren wij training en cursussen. Inmiddels hebben wij meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Individuele verwachtingen van leden van de OR en PVT;
  • Achtergrond van de OR/PVT en de verwachtingen van buitenaf;
  • Wie zitten er in de OR/PVT en hoe kunnen leden elkaar zo goed mogelijk aanvullen;
  • Adviesrecht;
  • Instemmingsrecht;
  • Opzet concreet werkplan.

> Zie ook: Training en cursus voor OR.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart