Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Beginselen van goed bestuur en de OR

Er wordt nogal eens gesproken over het beginsel van goed bestuur, maar wat is dat nu eigenlijk, wellicht diverse gedachten, misschien wel net zoveel als voetbalcoaches. Wij hebben ook een aantal punten op de rij gezet:

Zorgvuldigheid:

In de voorbereiding van een besluit worden kennis over relevante feiten en meningen, inventarisatie van alle belangen, en heldere omschrijving van doelen en aanpak verzameld. Dus een advies plichtig besluit dient zorgvuldig voorbereid te worden.

Vertrouwen

Toezeggingen of concrete handelingen die gedaan zijn en gevolgen hebben voor de medewerkers, worden opgevolgd en nageleefd. Bijvoorbeeld: elk jaar een beoordelings- en/of een functioneringsgesprek.

Rechtszekerheid en transparantie

Consequent handelen: naleving van regels van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. Geef het goede voorbeeld. Vertel als bestuurder of or dat je het belangrijk vindt dat collega’s in de kantine

eten, en ga daar ook zelf regelmatig eten. Verbod op willekeur

Naleving van een afspraak mag niet afgedaan worden door een handeling die feitelijk niets te maken heeft met de afspraak. Zoals een opleiding niet mogen volgen omdat het te druk is.

Evenredigheid

Eén groep mag niet meer nadeel ondervinden van een besluit dan een andere groep, als beide groepen naar verhouding hetzelfde nadeel zouden moeten ondervinden. Bij reorganisaties vaak een belangrijk punt.

Gelijkheidsbeginsel

Elke medewerker heeft dezelfde rechten op zelfontplooiing, salarisverhoging etc.

Motiveringsbeginsel

Zowel or als bestuurder moet kunnen uitleggen waarom hij tot een bepaald besluit gekomen is. Aandacht voor een goede uitleg is voor veel besluiten voldoende om verder te kunnen gaan zonder gedoe.

Beginsel van Fair Play

Een bestuurder kan door het uitstellen en/of het niet nemen van een besluit (over een investering of verandering) het werk van een werknemer bemoeilijken of frustreren.

Voorkomen van vooringenomenheid

De organisatie mag erop rekenen dat de in de onderneming werkzame personen die een direct persoonlijk belang hebben bij besluitvorming, dit besluit weinig of niet kunnen beïnvloeden.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Gerelateerde informatie

Heeft u deze artikelen al gelezen:

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart