Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Scholing: een verplichting voor de werkgever

Een van de wijzigingen in het arbeidsrecht is de zogeheten scholingsplicht voor de werkgever. De werkgever is verplicht om de medewerker scholing aan te bieden gericht op de juiste uitoefening van de functie van de medewerker.

Functiegerichte scholing wordt belangrijk

Functiegerichte scholing wordt  dus een belangrijk onderwerp voor de werkgever. Ook bij het vervallen van een functie dient de werkgever scholing aan te bieden gericht op het vervullen van een andere functie.

Wie betaalt de kosten?

De kosten zijn voor rekening van de werkgever tenzij anders overeengekomen in de studiekostenregeling. In deze regeling kan men een voorziening opnemen dat de werknemer de studiekosten (deels) terug betaalt wanneer hij/zij op eigen initiatief vroegtijdig het bedrijf verlaat.

Scholingsplicht werkgever

Scholingsplicht en ontslag

De scholingsplicht gaat een rol vervullen bij het ontslagrecht. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, zal uit alles moeten blijken dat de werkgever aan de scholingsplicht heeft voldaan. Ook bij disfunctioneren van de medewerker zal de werkgever moeten aantonen alle maatregelen te hebben getroffen om aan de verbetering in het functioneren van de medewerker te bewerkstelligen.

Wanneer aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden (zelfs niet bij een verstoorde arbeidsverhouding). Overigens kunnen scholingskosten niet in mindering worden gebracht op de toekomstige transitievergoeding.

Verwijtbaar handelen door de werknemer

In geval er sprake is van verwijtbaar handelen of grote nalatigheid veroorzaakt door de medewerker zal er een uitzonding worden gemaakt.

Personeelsdossier wordt steeds belangrijker

Een goed personeelsdossier zal steeds belangrijker worden wanneer er sprake is van ontslag. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij aan de scholingsplicht heeft voldaan.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart