Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Studiekostenregeling

Via de studiekostenregeling kunt u regelen dat de kosten voor opleiding, scholing of training worden terugbetaald indien de werknemer binnen een bepaalde periode vertrekt. 

Opleiding en scholing: belang werkgever en werknemer

Wanneer een medewerker gaat studeren, opleiding of scholing gaat volgen is dat bijzonder positief. Zowel de werkgever als de werknemer profiteren daarvan. De werknemer ontwikkelt zich door en de organisatie heeft er baat bij. Logisch is dat de werkgever derhalve kosten maakt maar dit ziet als investering in de toekomst. 

Waarom een regeling voor studiekosten?

Uiteraard wil de werkgever een deel van zijn investering of de gehele investering terugverdienen. Daarom wordt vaak bepaald dat wanneer de medewerker binnen een bepaalde termijn mocht vertrekken er sprake is van een terugbetaling van de kosten of van een deel van de kosten. 

Regeling studiekosten

Arbeidsovereenkomst of personeelshandboek

Een werkgever kan in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst een studiekostenregeling hebben opgenomen, op basis waarvan de werknemer bij uit dienst treden onder bepaalde voorwaarden de studiekosten (deels) moet terug betalen.

Voorwaarden voor de regeling

Zorg er voor dat zo'n beding wel aan de voorwaarden voldoet.

  • Stel de periode vast waarin de werkgever geacht wordt baat te hebben bij de door de studie opgedane kennis en vaardigheden, de periode van aflossen studieschuld.
  • Stel uitdrukkelijke vast wat de verplichting van de werknemer is om, indien de arbeidsovereenkomst tijdens of onmiddellijk na afloop van studieperiode eindigt, m.b.t. het terug te betalen deel van de studiekosten aan werkgever terug.
  • De terugbetalingsverplichting moet tijdens de vastgestelde periode evenredig afnemen (dus een glijdende schaal bevatten).
  • Bijzondere wettelijke regels kunnen grenzen stellen aan hetgeen partijen kunnen overeenkomen, bijvoorbeeld de Wet minimumloon.
  • Een studiekostenregeling heeft voor de werknemer zulke ernstige gevolgen dat dit duidelijk aan hem uiteengezet moet zijn.
  • Het initiatief voor het ontslag ligt niet bij de werkgever.

Maatstaf van billijkheid en redelijkheid

Voorwaarde is dat de studiekostenregeling aan de maatstaf van billijkheid en redelijkheid voldoet. U kunt dus niet ´maar zo´ wat regelen. Ook al voldoet de regeling aan de voorwaarden en hebt u alles vastgelegd: wanneer er naar het oordeel van de rechter sprake is van onbillijkheid of onredelijkheid kan de rechter de terugbetalingsverplichting matigen of teniet doen. Zorgvuldigheid is dus geboden.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart