Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst

Wij adviseren om een wijzigingsbeding op te nemen in uw arbeidsovereenkomsten. Daarmee hebt u als werkgever het recht om bij zwaarwichtig belang de arbeidsvoorwaarden van de werknemers eenzijdig te wijzigen. 

Werknemers beschermd

Echter ook al hebt u een wijzigingsbeding op genomen in de arbeidsovereenkomst: de rechten van de werknemer worden beschermd door Artikel 7:613 BW. Daarbij is het uitgangspunt dat een verworven recht niet zomaar ingetrokken of gewijzigd kan worden tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. 

Wat voor wijzigingen?

Wanneer het gaat over eenzijdig wijzigingen van arbeidsvoorwaarden door werkgever kunt u denken aan: 

  • Aanpassing van arbeidstijden of invoeren ploegendienst.
  • Functiewijzigingen.
  • Wijzigingen van provisieregelingen of bonusregeling.
  • Wijziging van reiskostenvergoeding.
  • Het opnemen van een concurrentiebeding of relatiebeding.

In feite wordt er onderscheid gemaakt tussen individuele gevallen en collectieve arbeidsvoorwaarden. 

Wijzigingsbeding arbeidsovereenkomst

En als er geen wijzigingsbeding is?

Wanneer er geen wijzigingsbeding is kan de werkgever de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig wijzigen tenzij er zeer dringende reden is of wanneer het handhaven van de huidige voorwaarden onbillijk of onaanvaardbaar zou zijn. 

Wanneer is er behoefte aan wijziging van arbeidsvoorwaarden?

Vaak is er behoefte aan wijzing van arbeidsvoorwaarden in de volgende situaties:

  • Bij fusies of overnames ontstaat doorgaans de behoefte om de arbeidsvoorwaarden van beide bedrijven te harmoniseren.
  • Om bedrijfseconomische reden.
  • Bij sterk verouderde arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden en verworven rechten uit het verleden waar men vanaf wil.
  • Ook wel bij bedrijfsverandering waardoor bijvoorbeeld ploegendiensten moeten worden ingevoerd.

Heeft de ondernemingsraad ook nog iets te zeggen?

Uiteraard heeft de OR of PVT ook nog iets te zeggen wanneer het over dit onderwerp gaat. Sterker nog: er is sprake van instemmingsrecht. In artikel 27 van de WOR kunt u precies lezen over welke wijzigingen het preceis gaat.  

Personeelshandboek

Wij adviseren om ook in het personeelshandboek een artikel op te nemen over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Ook wanneer u het personeelshandboek echter wilt wijzigen heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Zie ook: instemmingsrecht OR bij wijziging van personeelshandboek

Samengevat

Samengevat komt het hierop neer: het wijzigen van arbeidsvoorwaarden gaat niet vanzelf. Wanneer u een wijzigingsbeding hebt opgenomen in de arbeidsovereenkomst gaat het gemakkelijker maar het is zeker niet zo dat u dan ongestoord eenzijdig de arbeidsvoorwaarden maar eenzijdig kunt wijzigen zoals u wenst. Hebt u het wijzigingsbeding niet opgenomen dan ligt het een stuk lastiger maar is het ook niet zo dat er niks mogelijk is. Het gaat er uiteindelijk om wat het (zwaarwichtig) belang is waarom u wijzigingen wilt doorvoeren en in hoeverre dit billijk en aanvaardbaar is. 

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart