Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Verslag training Ondernemingsraad

Recent hebben wij de training mogen verzorgen voor een beginnende Ondernemingsraad (OR). De aanleiding van deze training was dat de huidige Ondernemingsraad voor een deel uit nieuwe leden bestaat en er in het verleden weinig tot geen specifieke scholing is geweest  op het gebied van het O.R. werk. Hierdoor is ook het gevoel ontstaan dat men eigenlijk geen juiste start heeft kunnen maken. De Ondernemingsraad bestaat uit 5 leden.

Ontstaan van de OR

De ondernemingsraad is min of meer ontstaan vanuit een periodiek overleg, een jaar of 5 geleden is opgemerkt dat op basis van het aantal medewerkers er een Ondernemingsraad moest worden ingesteld. Op initiatief van medewerkers zijn er toen verkiezingen gehouden. De samenstelling van de ondernemingsraad is voortgekomen uit medewerkers bij een locatie op één vestiging.

Er is er toen niet voor gekozen om een verdeling van het aantal zetels over de vestigingen  te laten plaatsvinden. De overige vestigingen zijn dan ook niet vertegenwoordigd in de ondernemingsraad. In het toenmalig voorlopig reglement is daarover dan ook niets beschreven. Wel zijn de zaken die in een reglement moeten zijn beschreven benoemd. De taken zijn deels verdeeld, zo is er een voorzitter en secretaris benoemd, de functie van een plaatsvervangend voorzitter is niet benoemd, tijdens deze training is hier alsnog invulling aangegeven.

De juiste wettelijke insteek voor de OR

Verder werd duidelijk dat de ondernemingsraad eigenlijk met de “verkeerde” bestuurder om tafel zit, althans niet met diegene zoals wetgeving het heeft bedoeld. Ook was men van mening dat de vergadercyclus niet altijd aansluit bij de actualiteit. Een ander knelpunt is de betrokkenheid van de medewerkers (hoe betrekken wij die erbij, en weten zij wel wat de rol van de ondernemingsraad is) veelal wordt het gezien als een verlengstuk van het regulier overleg dan wel de raad die zorg draagt voor de personeelsfeest.

Voorbeeld training OR

Actueel werkplan

Het ontbreekt de ondernemingsraad aan een actueel werkplan waarin de doelen van heden en toekomst staan beschreven. Ook is de informatie naar de achterban vrij traditioneel geregeld op basis van een verslag van het verslag op de borden.

Er is stilgestaan bij de eigen rol binnen de ondernemingsraad en de doelen dien men voor ogen heeft of had toen men zich beschikbaar stelden. Op basis van deze inventarisatie kon snel de conclusie worden getrokken dat het op een aantal segmenten ontbreekt aan onvoldoende kennis en ervaring. Eén van de eerste acties moet dan ook zijn ‘het vergaren van voldoende kennis om als gelijkwaardig gesprekspartner te kunnen optreden’. Afgesproken is dat men gaat inventariseren waar behoeften liggen, wel zullen de ondernemingsraadsleden zich sterk maken om een training te volgen waarbij er een beter inzicht wordt verkregen voor het lezen van financiële zaken.

Achtergrondkennis OR

In het eerste blok van de training is aandacht besteed aan het ontstaan van het overleg in Nederland en het ontstaan van de W.O.R. tevens is kort stilgestaan bij de artikelen uit deze W.O.R. die zaken als faciliteiten regelen. Verder is er gekeken naar eigen verwachtingen en invloeden van binnen en buiten die het functioneren van een individueel O.R. lid kan beïnvloeden.

Om helder te krijgen dat er ook andere invloeden zijn, zowel interne, externe als persoonlijke zaken, hebben wij, na een korte presentatie over mogelijke invloeden op de rol die iemand inneemt, hebben de deelnemers een Persoonskenmerkenanalyse gemaakt. Deze analyses zijn tijdens de training uitgewerkt en de uitkomsten zijn besproken. Wij hebben stilgestaan bij de gedragskenmerken van de typen Water, Lucht, Vuur en Aarde. Zo is ook stilgestaan waarom een bepaalde persoonskenmerk beter past bij een bepaalde functie binnen de Ondernemingsraad. 

Eigenschappen van medewerkers

Wettelijke insteek OR

Tijdens de 2e dag is er dieper ingegaan op de rol van de ondernemingsraad zoals wetgever die beschrijft, de rol die de organisatie of medewerkers vaak voor ogen hebben en het spagaat dat kan ontstaan, mede door persoonlijk belang versus ondernemersbelang. Verder is er gekeken naar de wettelijke posities en de specifieke taken voor de ondernemingsraad vanuit de W.O.R.

Adviesrecht en instemmingsrecht

Na deze informatiestroom is dieper stilgestaan bij de belangrijkste wetsartikelen; artikel 23 Overleg met de Ondernemer, artikel 25 het adviesrecht en artikel 27 het instemmingsrecht. Op basis van deze artikelen is gekeken wat er de laatste periode is blijven liggen, waar mogelijk sprake was van een gemiste kans en hoe zaken eventueel nog terug te hengelen zijn. Tot slot is gekeken hoe je de artikelen kunt binnen halen en hoe je ermee om moet gaan. Als afsluiting van dit blok is geoefend met een recente adviesaanvraag vanuit een andere organisatie, hier is m.n. gekeken naar zaken als het tijdspad, informatie maar ook het feit dat het gevolgen kan hebben voor leden van een Ondernemingsraad zelf en hoe je daar dan mee omgaat.

Eerste aanzet werkplan

In het laatste deel van de training is gekeken naar de eerste aanzet van een werkplan voor de huidige periode, wat zijn de doelen, wie wat wanneer, welke prioriteiten stellen wij, hoe gaan wij het communiceren met de organisatie en achterban.

Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies kan u begeleiden bij vraagstukken rond de ondernemingsraad. Neemt u gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.


Training voor de OR binnen uw organisatie?

Dan bent u hier aan het juiste adres. Wij helpen u graag.

Neem direct contact opDeskundig personeelsadvies

 

* Geen zorgen, u bent vrij om te kiezen

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart