Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Ziekmelden tijdens de vakantie

Wellicht staat men er niet bij stil, maar het kan natuurlijk gebeuren dat men een telefoontje krijgt van een werknemer die zich ziek meldt vanaf zijn vakantieadres. Wat doet u dan als werkgever.

Verzuimreglement

De eerste vraag is of u dan vakantiedagen mag inhouden, wat zijn de stappen die u moet nemen tijdens en na de vakantie, en hoe pakt men dat dan aan nu de medewerker niet in Nederland verblijft. De eerste vraag is natuurlijk of er binnen het bedrijf een helder verzuimreglement is beschreven en deze bekend is bij de werknemers. Is deze niet aanwezig dan is het verstandig om deze snel te maken waarin helder wordt beschreven welke rechten en plichten er zijn bij een eventuele ziekmelding.

Controle Arboarts niet mogelijk

Omdat de Arboarts een controle niet uit kan voeren, kunt u de medewerker verplichten dat hij zelf gaat aantonen dat er sprake is van een formeel ziek zijn en de verwachte duur van het ziek zijn. In het verzuimreglement dient u dan ook duidelijk beschrijven hoe de werknemer dit moet aantonen, bijvoorbeeld met een formele verklaring van een arts op het vakantieadres. Vervolgens moet de medewerker zich bij terugkomst direct melden bij de bedrijfsarts.

Ziek worden tijdens de vakantie

Sancties bij het onjuist hanteren van de procedures

Neem in een verzuimreglement ook sancties op indien de werknemer zich niet houdt aan de procedure. Dus uit het reglement moet het voor de werknemers duidelijk en helder zijn wat de regels en eventuele consequenties zijn bij ziekte in het buitenland. Een sanctie kan bijvoorbeeld het opschorten van loonbetaling. Wel moet men deze maatregel vooraf meedelen aan de werknemer. In het uiterste geval kan zelfs ontslag (al dan niet op staande voet) een consequentie zijn, maar wees hierin uiterst terughoudend, en onderzoek eerst zorgvuldig of de werknemer zich aan de regels heeft gehouden en of hij daartoe ook wel de mogelijkheid had.

Waar ligt de grens?

Op het moment dat de werknemer zich ziek meldt vanaf zijn vakantieadres, is het belangrijk om de situatie in te schatten. Is uw werknemer volledig arbeidsongeschikt, dan behoeft hij geen verlof op te nemen. Maar met een gekneusde vinger of een verkoudheidje, kan men nog altijd van een vakantie genieten en kunnen de opgenomen dagen wel als vakantiedagen worden aangemerkt. Laat de arbeidsongeschikt dus objectief aantonen. Is de werknemer slechts gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid, maak dan afspraken over de opname van verlof. Heeft de medewerker aangetoond dat hij volstrekt geen vakantie kan genieten, dan kunnen geen vakantiedagen worden afgeboekt. Wanneer een werknemer na zijn vakantie aangeeft dat hij ziek was tijdens zijn vakantie, dan hoeft u als werkgever daar niets mee te doen.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ziekteverzuim

Partner Personeel & Organisatieadvies verzorgt begeleiding bij ziekte of verzuimvraagstukken maar ook bij het ontwikkelen van verzuimbeleid. U kunt bij ons terecht voor:

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het vak. Voordeel is dat u in gesprek gaat met een vakprofessional met veel praktijkervaring. We kennen het klappen van de zweep en kunnen daardoor buitengewoon gericht adviseren en handelen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart