Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Werkgever twijfelt aan ziekmelding werknemer

Partner Personeel en Organisatieadvies adviseert werkgever die twijfelen aan de ziekmelding van werknemers. Welke stappen kunt u ondernemen.

Een voorbeeld uit de praktijk.

De eigenaar van een taxibedrijf twijfelt aan het ziek zijn van zijn werkneemster. Hij besluit haar geen salaris te betalen. De werkneemster was van mening dat zij eigenlijk recht zou hebben op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

De werkgever had haar aangeven dat dit pas aan de orde was op het moment dat haar lopende arbeidsovereenkomst zou aflopen. In de keten was er in ieder geval geen recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Teleurgestelde werknemers

De werkneemster was teleurgesteld en was ook van mening dat er binnen het bedrijf veel niet goed ging, met name in de planning van ritten, het schoon houden van het wagenpark en nog wat organisatorische zaken. Werkgever heeft hierover diverse malen met werkneemster gesproken en haar duidelijk proberen te maken dat dit uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid is van werkgever.

Werknemer meldt zich ziek

De werkneemster heeft zich vervolgens ziek gemeld. De werkgever heeft direct aangegeven dat hij twijfelde bij de medische redenen. Hij is met de werkneemster in gesprek gegaan om te bekijken welke oplossingen voor de hand lagen om het werk op te pakken.

De werkneemster kon toen vaste ritten gaan doen op vaste tijden zodat er enige structuur zou ontstaan. Ze heeft vervolgens één dag het werk hervat alvorens ze  weer tegen een organisatorisch probleem aanliep en besloot thuis te blijven.

Twijfel van ziekmelding werknemer

Inschakelen ARBO arts voor onafhankelijk oordel

Op advies van Partner Personeel en Organisatieadvies werd er een geregistreerd ARBO arts ingeschakeld om tot een onafhankelijk oordeel te komen. Het oordeel van de Arboarts was duidelijk: er was geen medische redenen. De arts adviseerde de werkgever om een driegesprek aan te gaan. Een gesprek tussen de werkgever, de werkneemster en de adviseur van werkgever.

De werkgever had echter weinig zin in het driegesprek. Hij was van mening dat hij al diverse malen met werkgeefster had geprobeerd te praten. Dit had de werkgever ook keurig vastgelegd in zijn dossier overigens.

In gesprek met de betrokken partijen

Het voorgestelde driegesprek werd een tweegesprek. Partner Personeel en Organisatieadvie als onafhankelijke partij en de werkneemster. In het gesprek hebben wij het ketenprincipe nogmaals besproken. Hier hebben wij aangegeven dat er juridisch geen sprake is van het recht op een vaste aanstelling.

Ook hebben wij uitvoerig stilgestaan bij alle frustraties die werkneemster heeft inzake het reilen en zeilen van het bedrijf. De conclusie inzake dit punt is dat het reilen en zeilen van de organisatie de verantwoordelijkheid is van de organisatie en niet van de werknemer. Het advies was dan ook om de werkzaamheden weer op te pakken in overleg met werkgever. Werkneemster was van mening dat zij eerst een bezoek moest brengen aan haar eigen huisarts.

Weigeren van salaris betaling

Op advies heeft de werkgever nogmaals aan de ARBO arts gevraagd om een oordeel te geven. De arts sprak nogmaals met de werkneemster maar bleef bij zijn eerste conclusie. In deze periode bleef de werkgever weigeren om het salaris uit te betalen omdat hij van mening was dat er geen redenen waren om niet het werk uit te voeren.

Op advies van betrokken partijen: (de ARBO arts en de extern adviseur (Partner Personeel en Organisatieadvies) kwam er als nog het driegesprek. In het driegesprek werd nogmaals de menukaart besproken. De werkneemster bleef bij haar standpunt dat zij eerst bij haar eigen arts moest zijn geweest om zijn advies te horen. Ook de werkgever bleef bij zijn standpunt dat hij haar geen salaris ging betalen.

De zaak voor het kantongerecht

De Werkneemster gaf in het eind van het gesprek aan dat zijn dringend het salaris nodig had en mocht werkgever niet over gaan tot uitbetaling dan zou zij een advocaat inschakelen om het te vorderen. Een aantal dagen na het driegesprek kwam daadwerkelijk het eerste schrijven van een advocaat waarbij de werkgever in de gelegenheid werd gesteld om het achterstallig salaris te voldoen op de derdenrekening. De werkgever gaf aan hier van af te zien omdat hij van mening was dat er sprake was van een ijzersterk dossier. Uiteindelijk kwam er een vordering te liggen bij het kantongerecht. De vordering bestond uit

  • het salaris over de maande april, mei en vanaf 1 juni tot lopende de uitspraak,
  • vakantiegeld,
  • vakantie uren,
  • kosten second opinion,
  • kosten rechtsbijstand en wettelijke rentes.

Tijdens de rechtszitting is de kantonrechter stapsgewijs de casus doorgelopen.

Verslechterde arbeidsverhouding

De eerste winst voor werkgever was dat er volgens de kantonrechter geen sprake was van spoed omdat de werkneemster al vanaf april geen loon meer ontving. Ook vond de rechter het vreemd dat werkneemster, om te voorzien in haar inkomen, elders een aantal uren per week aan het werk was.

Wel was de rechter van mening dat er in onderhavig geval sprake was van een verslechterde arbeidsverhouding. Hier was echter geen sprake van medisch beperkingen van psychische of fysieke aard. Dus geen arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 7:629.

De vordering van de werknemer afgewezen

Uiteindelijk kwam de kantonrechter tot de conclusie dat op grond van vaststaande feiten, er geen aanspraak meer kon doen gelden op door betaling van het loon. Uiteindelijk is de vordering van werkneemster dan ook afgewezen en is zij genoodzaakt de kosten van de rechtsgang te betalen.

Inschakelen van een deskundige adviseur

Kort samengevat kunnen we stellen dat met een goed dossier en de inzet van een deskundige adviseur zaken rond het ziekteverzuim keurig opgelost kunnen worden. Partner Personeel en Organisatieadvies adviseert u graag hieromtrent!

Verwante informatie

HRM Advies inzake ziekteverzuim

Partner Personeel & Organisatieadvies verzorgt begeleiding bij ziekte of verzuimvraagstukken maar ook bij het ontwikkelen van verzuimbeleid. U kunt bij ons terecht voor:

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het vak. Voordeel is dat u in gesprek gaat met een vakprofessional met veel praktijkervaring. We kennen het klappen van de zweep en kunnen daardoor buitengewoon gericht adviseren en handelen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart