Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Loonsanctie: 3e ziektejaar

In de wet of cao staat beschreven hoeveel salaris een werkgever verschuldigd is gedurende het eerste en tweede ziektejaar. Uiteraard mogen werkgever en werknemer een,  voor de werknemer gunstigere regeling overeenkomen. Bij een eventueel derde ziektejaar, bij een loonsanctie opgelegd door het UWV, moet de werkgever ook gedurende de periode salaris betalen. De hoogte van het salaris gedurende het derde ziektejaar is niet geregeld in de wet.

Casus kantonrecht Zwolle

In een casus bij de Kantonrechter te  Zwolle is geoordeeld dat de werkgever in het derde ziektejaar het wettelijk minimum dient te betalen, ook indien de werknemer tijdens het tweede ziektejaar een hoger salaris heeft ontvangen. Slechts onder bijzondere omstandigheden zou het betalen van het wettelijk minimum in strijd zijn met goed werkgeverschap volgens de kantonrechter.

UWV loonsanctie

Casus kantonrecht Nijmegen

Recent heeft de Kantonrechter Nijmegen een ander oordeel gesproken. Deze  kantonrechter is uit gegaan dat uit de wet niet blijkt waarom een werkgever slechts het wettelijk minimum dient te betalen gedurende het derde ziektejaar indien de werknemer gedurende het tweede ziektejaar een hoger salaris heeft ontvangen. De kantonrechter ziet niet in waarom de hoogte van het salaris gedurende de loonsanctie anders zou zijn dan de periode daarvoor. De werkgever is dan ook gehouden om het voor het tweede ziektejaar overeengekomen salaris te voldoen.

In beide zaken had de werknemer een hoger salaris ontvangen gedurende het tweede ziektejaar dan het wettelijk minimum. De kantonrechter Zwolle oordeelde echter dat de werknemer slechts recht had op dit wettelijk minimum, terwijl de kantonrechter Nijmegen oordeelde dat de werknemer recht had op een salaris zoals werkgever en werknemer waren overeengekomen voor het tweede ziektejaar.

Personeelshandboek

Om eventuele discussies te voorkomen is het verstandig om in de arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek een regeling op te nemen dat, ingeval er een loonsanctie is opgelegd, gedurende het derde ziektejaar slechts het wettelijk minimum betaald wordt.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ziekteverzuim

Partner Personeel & Organisatieadvies verzorgt begeleiding bij ziekte of verzuimvraagstukken maar ook bij het ontwikkelen van verzuimbeleid. U kunt bij ons terecht voor:

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het vak. Voordeel is dat u in gesprek gaat met een vakprofessional met veel praktijkervaring. We kennen het klappen van de zweep en kunnen daardoor buitengewoon gericht adviseren en handelen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart