Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Langdurige ziekteverzuim

Veel  werkgevers denken dat ze bij langdurig ziekteverzuim van medewerkers alleen te maken krijgen met de Arbodienst of het UWV. De ondernemers weten vaak niet dat je bij langdurig ziekteverzuim in een complex speelveld beland met het UWV, de Arbodienst, bedrijfsarts, een re-integratiebureau en verzuimconsulenten. Ook realiseert de ondernemer zich onvoldoende dat hij zelf verantwoordelijk is voor het nakomen van zijn re-integratieverplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter. Echter: plan van aanpak, 1e spoor en 2e spoor re-integratie zijn verantwoordelijkheden van werkgevers die veelal te laat of onvoldoende worden uitgevoerd.

Doorbetalen bij langdurig verzuim

De meeste ondernemers zijn op de hoogte hoe lang een ondernemer een medewerker doorbetaald moet worden indien geen ziekteverzuimverzekering is afgesloten: tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst met een maximum van twee jaar. Maar bij oproepkrachten, zijn werkgevers minder op de hoogte. De helft geeft aan dat de oproepkracht geen recht heeft op doorbetaling, terwijl die wel degelijk recht heeft op uitbetaling van het gemiddeld aantal gewerkte uren van de laatste 13 weken. Het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst over het gemiddelde van de in de 13 weken gewerkte uren.

Langdurig ziekteverzuim

Arbodienst krijgt de schuld

Als er dossierfouten ontstaan bij langdurig zieke medewerkers, schuiven de werkgevers de eindverantwoordelijkheid af naar de Arbodienst. Maar dossierfouten kunnen tot boetes leiden die kunnen oplopen tot een jaar langer doorbetalen van het loon aan de zieke medewerker. Deze boetes zijn altijd voor rekening van de werkgever en niet van de Arbodienst.

Verzuimbeleid noodzakelijk

Een goed verzuimbeleid, met daarin duidelijk beschreven welke stappen de werknemer en werkgever moeten nemen bij langdurig verzuim zijn dan ook een must voor iedere organisatie. Ook op tijd een consulent mee laten kijken bij het verzuimdossier is een optie. Te laat of geen 2e spoortraject aanbieden kan leiden tot hoge boetes van wel 1 jaarsalaris, sneu geld wanneer je dit had kunnen voorkomen.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ziekteverzuim

Partner Personeel & Organisatieadvies verzorgt begeleiding bij ziekte of verzuimvraagstukken maar ook bij het ontwikkelen van verzuimbeleid. U kunt bij ons terecht voor:

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het vak. Voordeel is dat u in gesprek gaat met een vakprofessional met veel praktijkervaring. We kennen het klappen van de zweep en kunnen daardoor buitengewoon gericht adviseren en handelen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart