Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Ongeluk op het werk

Een werkgever is op grond van de zorgplicht van artikel 7: 658 BW aansprakelijk voor de schade, die de werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen, of de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Zorglicht werkgever

De zorgplicht wordt ruim uitgelegd en waar de grens ligt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Reikt de zorgplicht zo ver dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer lijdt als gevolg van een ongeval met een van een pallet vallende grote autoband. Wat gebeurde er?

Ongeluk op het werk

Praktijkvoorbeeld

De werknemer wou een los stuk hout, met enig duw en trek werk, onder een pallet verwijderen die in een stelling stond. Tijdens deze werkzaamheden viel een grote zware autoband van de pallet en kwam deels op de medewerker terecht. De arbeidsinspectie heeft de situatie onderzocht en de werkgever een boete opgelegd omdat de autobanden onvoldoende zouden zijn geborgd. De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade. De werkgever en werknemer hadden het voornemen om het geschil buitengerechtelijk af te wikkelen.

Echter werkgever wou geen aansprakelijkheid erkennen omdat hij meent dat hij zijn positie ten opzichte van de eigenaar van de aangeleverde pallet met banden. Omdat de werkgever weigerde aansprakelijkheid te erkennen kwam het geschil toch voor de rechter.

Oordeel rechter

De rechter is van oordeel dat partijen niet hebben betwist dat er sprake is geweest van een onveilige situatie. De aangeleverde pallet met banden door derden was dus onveilig. Met dit gegeven is de aansprakelijkheid van de werkgeefster voor de door de werknemer geleden schade op grond van artikel 7:658 BW een gegeven, tenzij de werkgever aannemelijk kan maken dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht. De werkgever heeft aangevoerd dat hij als tussenstation ervan uit mocht gaan dat het product veilig was en dat hij geen veiligheidsverplichting had. De rechter oordeelt echter anders. Ook als een product van derden wordt aangenomen, strekt de veiligheidsverplichting van de werkgever zich over het product uit.

De werkgever had dus veiligheidsverplichtingen waardoor het op zijn weg lag om een risico-inventarisatie te laten maken. De rechter laat ook in zijn beoordeling meewegen dat de arbeidsinspectie heeft geoordeeld dat het feit een overtreding is van de Arbeidsomstandighedenwet. Dit leidt tot de conclusie dat de werkgever aansprakelijk is voor de door werknemer geleden schade. Ook uit deze uitspraak blijkt dat het verschuilen achter overeenkomsten met derden nagenoeg geen kans van slagen heeft als het gaat om de zorgplicht van een werkgever.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ziekteverzuim

Partner Personeel & Organisatieadvies verzorgt begeleiding bij ziekte of verzuimvraagstukken maar ook bij het ontwikkelen van verzuimbeleid. U kunt bij ons terecht voor:

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het vak. Voordeel is dat u in gesprek gaat met een vakprofessional met veel praktijkervaring. We kennen het klappen van de zweep en kunnen daardoor buitengewoon gericht adviseren en handelen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart