Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Sancties bij nalatigheid verplichtingen 2e spoor?

Werkgevers zijn zich doorgaans onvoldoende bewust van de verplichtingen die op hen rusten ingeval zij te maken krijgen met zieke werknemers. Vooral met betrekking tot re-integratie tweede spoor, laten hun re-integratie-inspanningen nogal eens te wensen over met alle financiële consequenties van dien.

Onvoldoende inspanning werkgever? Loonsanctie

Een zieke werknemer dient allereerst te worden gere-integreerd in het eigen bedrijf. Dit wordt re-integratie eerste spoor genoemd. Bij re-integratie tweede spoor gaat het om de tewerkstelling van een zieke werknemer in passende arbeid bij een andere werkgever. Re-integratie tweede spoor komt derhalve aan bod wanneer een zieke werknemer niet (meer) kan worden herplaatst binnen de eigen onderneming. Juist deze externe re-integratieplicht lijkt vaak te worden vergeten of wordt te laat ingezet. Wanneer het UWV oordeelt dat een werkgever zich onvoldoende voor de re-integratie van zijn zieke werknemer heeft ingespannen, dan volgt een loonsanctie. Dit houdt in dat de werkgever gedurende maximaal 52 extra weken het loon van zijn zieke werknemer moet doorbetalen.

Nalatigheid

Ook zijn er uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over nalatigheid bij re-integratieverplichtingen:

  • Recentelijk oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat een werkgever eerder en meer actie had moeten ondernemen op het gebied van (zowel interne als) externe re-integratie, ondanks het feit dat de werknemer zelf onvoldoende meewerkte aan zijn re-integratie. De werkgever had de werknemer moeten aansporen om mee te werken, bijvoorbeeld door opschorting en stopzetting van het loon.
  • Ook in een andere recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bleef de werkgever verwijtbaar in gebreke met betrekking tot het tweede spoor. In deze zaak was al tijdens het eerste ziektejaar komen vast te staan dat de werknemer niet meer in staat zou zijn om zijn eigen werkzaamheden uit te voeren. Van de werkgever had daarom mogen worden verwacht dat hij tegen het einde van het eerste ziektejaar ook al gestart was met re-integratie tweede spoor. Immers: re-integratie in het tweede spoor mag alleen achterwege blijven als een concreet uitzicht bestaat op werkhervatting bij de eigen werkgever.

In beide gevallen resulteerde de nalatigheid van de werkgever in een loonsanctie.

Verwante informatie

HRM Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt begeleiding bij tweede spoor re-integratie. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart