Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Is omscholing mogelijk tijdens 2e spoortraject?

Omscholing, bijscholing, opleiding en training is relatief onbekend tijdens een re-integratietraject 2e spoor. Echter: doelstelling van een omscholingstraject is om de zieke werknemer naar het gewenste kennis- en vaardigheidsniveau te brengen zodat de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wordt vergroot. Een omscholingstraject zal gericht zijn op een ander vakgebied dan dat waarin de medewerker tot op heden heeft gewerkt en is opgeleid.

Omscholing en bijscholing biedt kansen!

Opleiding en scholing biedt extra kansen en mogelijkheden. Naast het verkrijgen van de benodigde kennis- en vaardigheden ontstaat ook een enorme toename van geloof in eigen kunnen en in het denken van kansen en mogelijkheden.

Belang werkgever en werknemer

Een goed uitgevoerd re-integratietraject is niet alleen in het belang van de werknemer, maar zeker ook in het belang van de werkgever. Deze is immers wettelijk  verantwoordelijk en kan flinke extra kosten krijgen als hij deze verantwoordelijkheid niet of onvoldoende (aantoonbaar) heeft genomen.

Werkhervatting: snel en passend!

Bij een  re-integratietraject draait het uiteindelijk om werkhervatting buiten het bedrijf waar men op dat moment in dienst is. Vaak wordt er van uitgegaan dat het om zo snel mogelijke werkhervatting dient te gaan maar dat is niet geheel terecht. Een tweede spoortraject is niet alleen gericht op een zo snel mogelijke werkhervatting maar ook op een passende werkhervatting. Mocht de werkgever terugvallen in arbeidsongeschiktheid dan begint de re-integratie verplichting opnieuw maar dan voor de nieuwe werkgever. En daarmee heeft men het probleem wel verschoven maar ontstaan er ook onnodige knelpunten en extra kosten die voorkomen kunnen worden door ook gericht op zoek te gaan naar een passende werkhervatting.

Wederzijdse inspanningen bij re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter geeft duidelijkheid over de te verrichten, wederzijdse, inspanningen bij re-integratie van (langdurig) zieke medewerkers. De te volgen stappen zijn helder en daarbinnen is ruimte om deze zo passend mogelijk in te richten. Zo is een werkgever vrij om de re-integratie zelf uit te voeren of daar een externe partij voor in te huren. Ook bepalen werkgever en werknemer samen of het traject er passend is. Dat kan een individueel coachingstraject zijn, maar ook bijscholing of omscholing. In alle gevallen gaat het erom of het past bij de mogelijke belastbaarheid van de (gedeeltelijk) herstelde werknemer, zodat deze daarmee zijn kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt kan vergroten.

 

Lees ook: wie betaalt de opleidingskosten tijdens 2e spoor?

 

Verwante informatie

HRM Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt begeleiding bij tweede spoor re-integratie. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart