Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Dringende reden ontslag wegens reputatieschade bedrijf?

Is reputatieschade van het bedrijf dringende reden voor ontslag op staande voet?

Als een manager van een bedrijf na afloop van een bedrijfsuitje nog een aansluitend uitstapje organiseert naar het erotisch getinte Amsterdamse Wallen kan dit voor de werkgever redenen zijn voor ontslag, echter de vraag is natuurlijk of de manager grenzen heeft overschreden of niet.

Waar ligt de grens tussen werk en privé?

Stel dat een manager na afloop van een officieel bedrijfsfeestje zijn medewerkers uitnodigt om het te vervolgen op de Wallen en mee te doen aan een programma met de titel Ondeugd op de Wallen. De manager geeft nog wel nadrukkelijk aan dat het programma geheel voor eigen rekening is en het geheel losstaat van het bedrijfsfeestje. Een aantal medewerkers blijken geïnteresseerd te zijn en gaan met de manager mee om uiteindelijk mee te doen aan het programma behorende bij Ondeugd op de Wallen. Nu is er een medewerker van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op basis van boventalligheid en meldt dit uitje bij de directie, deze zijn geschokt en praten over mogelijke reputatieschade voor het bedrijf.

Grensoverschrijdend gedrag

De manager vindt dat zijn leidinggevenden boter op hun hoofd hebben. Er wordt, zoals de manager aangeeft, bij allerlei gelegenheden heel veel drank genuttigd zo ook op het door het bedrijf georganiseerde feest in de Baja Beach Club, bekend om zijn schaars geklede personeel. De manager beroept zich dan ook op het feit dat er een bedrijfscultuur van bandeloosheid en onbegrensdheid is en dat grensoverschrijdend gedrag door het bedrijf wordt goedgekeurd. De kantonrechter vindt echter van niet.

De manager benadrukt het privékarakter van het uitje. De kantonrechter is van oordeel dat waar een manager aan zijn medewerkers een activiteit aanbiedt, deze activiteit niet meer als louter een privéactiviteit kan worden gezien.

Wat de werkgever de manager kwalijk neemt, is niet dat hij privé dergelijke activiteiten onderneemt maar dat hij ze organiseert voor zijn medewerkers en er met zijn medewerkers zelf aan deelneemt. De kantonrechter deelt het standpunt van werkgever dat de verantwoordelijkheid van de manager niet bij het einde van de werktijd stopt. Als hij met zijn personeel op stap gaat in het kader van een door hem georganiseerde activiteit, ook al is dat buiten werktijd blijft hij als manager verantwoordelijk.

Kantonrechter

De kantonrechter vindt niet dat het uitstapje een dringende reden voor ontslag oplevert, maar oordeelt wel dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden vanwege wijziging van omstandigheden. Werkgever heeft terecht het vertrouwen in de manager verloren. Omdat de manager de ontbinding in grote mate aan zichzelf te wijten heeft, krijgt hij bij wijze van vergoeding niet meer dan één maandsalaris mee.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ontslag en reorganisatie

Partner Personeel & Organisatieadvies adviseert bij de ontslagaanvraag, reorganisatie, arbeidsconflict etc. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart