Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Negeren van veiligheidsvoorschriften reden ontslag op staande voet

Het negeren van veiligheidsvoorschriften kan behoren tot een dringende reden voor ontslag op staande voet. Van werknemers mag verwacht worden dat zij bevel van de werkgever uitvoeren of zich houden aan instructies door de werkgever verstrekt.

Let op: instructies moeten wel zijn verstrekt!

Dat betekent als eerste dat instructies moeten zijn verstrekt en uit alles moet blijken dat de werknemer zich op de hoogte heeft kunnen stellen van de veiligheidsvoorschriften binnen uw organisatie.

Veiligheidsreglement en personeelshandboek

Ons advies is om de veiligheidsvoorschriften samen te vatten in een veiligheidsreglement en deze toe te voegen als bijlage bij het personeelshandboek.

Praktijkvoorbeeld

Het Gerechtshof heeft zich uitgesproken over het ontslag op staande voet van een werknemer die in strijd met de veiligheidsvoorschriften geen helm droeg tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De werknemer was geruime tijd in dienst bij de werkgever als monteur en werkte vaak in een industriële omgeving. Op grond van de binnen het bedrijf geldende veiligheidsbeleid was hij verplicht om tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden een veiligheidshelm te dragen. Op enig moment nam de werknemer deze voorschriften echter niet in acht waarna de werkgever hem op staande voet ontsloeg.

Factoren die van belang waren bij de uitspraak:

  • In een eerder stadium was de werknemer ook al eens twee dagen geschorst én schriftelijk gewaarschuwd in verband met het overtreden van de veiligheidsvoorschriften.
  • In die waarschuwing is door de werkgever tevens aangegeven dat een volgende overtreding zou leiden tot onmiddellijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
  • Volgens het Hof heeft de werkgever vanwege de aard van de werkzaamheden een zwaarwegend belang bij strikte handhaving van haar veiligheidsbeleid
  • De werkgever heeft de veiligheidsvoorschriften met grote regelmaat bij haar werknemers onder de aandacht gebracht o.a. door deze op te nemen in het personeelshandboek en door in meetings aandacht te besteden aan veiligheidsbeleid.

Naar het oordeel van het Hof mocht van deze ervaren werknemer worden verwacht dat hij mede gezien de eerdere waarschuwing en schorsing, de veiligheidsvoorschriften in acht zou nemen. Volgens het Hof was de werknemer voldoende op de hoogte van het strikte handhavingsbeleid en de eventuele maatregelen die konden volgen bij overtreding. Volgens het Hof is het ontslag op staande voet dan ook rechtsgeldig.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ontslag en reorganisatie

Partner Personeel & Organisatieadvies adviseert bij de ontslagaanvraag, reorganisatie, arbeidsconflict etc. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart