Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Collectief ontslag

Met name bij bedrijfseconomische redenen of reorganisaties kan het voorkomen dat men ineens voor 20 of meer medewerkers ontslag moeten aanvragen. Op dat moment spreken wij over een collectief ontslag. Ook indien men het aantal kort achter elkaar ontslaat is er sprake van een collectief ontslag. Bij een collectief ontslag dient men zich te houden aan een aantal basisprincipes.

Definitie collectief ontslag

Op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag is er sprake van een collectief ontslag als de werkgever binnen een tijdvak van drie maanden ten minste 20 werknemers binnen in werkgebied van het UWV Werkbedrijf ontslaat.

Doel Wet Melding Collectief Ontslag

Het doel van de Wet Melding Collectief Ontslag is het bewerkstellen dat werkgever, vakbonden en overheid zoveel als mogelijk trachten het aantal ontslagen te beperken. Indien ontslagen toch aan de orde zijn dan wil men het overleg bevorderen over de voorwaarden waaronder dit ontslag kan plaatsvinden. Het belang van de werkgever moet daarbij niet uit het oog worden verloren. Vaak worden in dit overleg ook sociale plannen besproken.

Tellen alle werknemers mee?

Niet alle werknemers tellen bij het vaststellen van het genoemde aantal mee. Zo tellen arbeidsovereenkomsten met de looptijd voor bepaalde tijd niet mee, ook arbeidsovereenkomsten die eindigen tijdens de proeftijd tellen niet mee en arbeidsovereenkomsten die worden beëindigd op basis van disfunctioneren.

Werkgebieden Werkbedrijf

Het UWV werkbedrijf kent op dit moment 8 juridische regio’s die de aanvraag in behandeling nemen, deze zijn te vinden op www.werk.nl

Waar en Wie melden

Het voorgenomen collectief ontslag dient men te melden bij de Ondernemingsraad welke in deze een wettelijke taak heeft vanuit de Wet op de Ondernemingsraad (zie ook: Wat is de rol van de ondernemingsraad bij de reorganisatie).  Maar ook bij de vakbonden die leden hebben die werkzaam zijn binnen het bedrijf en bij Juridische Zaken van het UWV Werkbedrijf in de regio waar het bedrijf onder valt.

Wat moet men meesturen

Bij de melding van het voorgenomen collectief ontslag dient men buiten de motivatie en beweegredenen ook het aantal benoemen naar beroep of functie, geslacht en leeftijd. Ook moet men aangeven op basis van welke criteria de mensen zijn gekozen en het tijdstip van beëindiging. Verder zal er bij een verzoek om bedrijfseconomische redenen ook gevraagd worden naar de jaarcijfers van de laatste 3 jaar, de huidige resultaten, verwachtingen met of zonder ontslagen.

Collectief ontslag geen groepsontslag

Per werknemer dient een afzonderlijke ontslagvergunning te worden aangevraagd en deze aanvraag dient ook afzonderlijk onderbouwd te worden. De procedure verloopt vervolgens zoals overige procedures binnen het UWV Werkbedrijf.

Overleg Ondernemingsraad

Bij een voorgenomen besluit voor collectief ontslag is de werkgever verplicht om hierover advies aan te vragen bij de Ondernemingsraad artikel 25 WOR. Ook is het verstandig om dit voorgenomen besluit met de Vakbonden te bespreken. Indien zij een ondersteunende verklaring afgeven dan hoeft men de aanvraag niet meer aannemelijk te maken bij het UWV Werkbedrijf.

Afspiegelen

Bij een collectief ontslag dient men het afspiegelingsprincipe toe te passen. Het is verstandig om zich hierover goed te laten informeren want bij een onjuiste afspiegeling wordt er over het algemeen geen vergunning afgegeven en kent het verzoek alleen maar verliezers.

Lees ook: wijziging afspiegelingsbeginsel bij collectief ontslag.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ontslag en reorganisatie

Partner Personeel & Organisatieadvies adviseert bij de ontslagaanvraag, reorganisatie, arbeidsconflict etc. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart